Občina Vransko praznuje

8:30

Občina Vransko praznuje občinski praznik v spomin na leto 1868, ko je cesar v začetku aprila dotedanji kraj Vransko v vojvodini Štajerski povišal v deželnoknežji trg. 14. maja je sledilo vsesplošno praznovanje Vranšanov s slovesno mašo, razstavo živine in veliko ljudsko veselico. Trg še danes ostaja občinsko središče, ki počasi dobiva prenovljeno podobo. Župnija že več let obnavlja tamkajšnjo cerkev, občina pa se bo letos lotila dveh projektov. Uredila bo makadamsko parkirišče v bližini trgovskega središča in obnovila zunanjost Schwentnerjeve hiše.

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku Vranskega bo nocoj v športni dvorani. Na njej bodo že tradicionalno podelili občinska priznanja. Grb Občine Vransko bosta prejela Franc Beričič z Vranskega za življenjsko delo na področju agronomije in prispevek pri ohranjanju sakralne kulturne dediščine in Košarkarsko društvo Vrani za prispevek k razvoju košarke v občini in za delo z mladimi. Dobitniki plaket bodo Rado Jerman iz Zahomc za delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture, Breda Rančigaj z Vranskega in Jože Goropevšek iz Prekope za delovanje na društvenem področju. Za izjemne športne dosežke bodo podelili tri priznanja, in sicer Simonu Zajcu, Emi Mešič in Ani Mešič iz Brodov.

VEČ V AKTUALNI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

FA Sherpa
Slavnostna akademija ob občinskem prazniku Vranskega bo nocoj v športni dvorani. Na njej bodo že tradicionalno podelili občinska priznanja.

ŠO, foto: arhiv NT

narocite-nt

Deli