Pogumno v nepredvidljive čase s projektom Pogum

10:00

Če kdaj, potem je zdaj prava priložnost, da učenci razvijajo kompetence podjetnosti, ki jih pri rednem pouku v šoli ne morejo glede na zasnovo učnih načrtov. Razvojne šole (30 osnovnih šol v Sloveniji in s tem šolskim letom tudi 90 implementacijskih šol) imamo priložnost pri učencih razvijati prav kompetence podjetnosti, ki so nujne za življenje. Še posebej je to pomembno, ker se bodo v prihodnosti spreminjali poklici ljudi, ki bodo bolj kot znanja potrebovali razvite kompetence.
Tako v OŠ Lava že tretje leto raziskujemo, ustvarjamo priložnosti in z učenci iščemo dejavnosti, ki bi najbolj učinkovito razvijale določene kompetence podjetnosti. Razvojni tim šole sistematično skrbi za razvoj projektnih dejavnosti in spodbuja tako učitelje kot učence k dejavnemu delu. Vloga članov razvojnega tima in vloga ravnatelja sta ključnega pomena, kako potekajo spremembe v načinih dela tako pri rednem pouku kot pri sistematično načrtovanih dejavnostih pri posameznih predmetih in učiteljih.
Pogum (podjetnost – gradnik zaupanja mladih) je pet let trajajoč projekt, katerega ključni cilji so razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem. Pomembno je opolnomočenje vseh – učencev in strokovnih delavcev s kompetenco podjetnosti. Podjetnostne kompetence sestavlja 15 različnih kompetenc: načrtovanje in upravljanje, obvladovanje negotovosti, dvoumnosti in tveganja, sodelovanje, izkustveno učenje, odkrivanje priložnosti, ustvarjalnost, vizija, vrednotenje zamisli, etično in trajnostno razmišljanje, samozavedanje in samoučinkovitost, motiviranost in vztrajnost, vključevanje virov, finančna in ekonomska pismenost, vključevanje človeških virov, prevzemanje pobude.
Prednosti tudi pri pouku od doma
V šoli smo si zadali v okviru obstoječega projekta Pogum, da bomo usmerjeno razvijali tudi digitalne kompetence pri učencih od 1. do 9. razreda v okviru različnih predmetov in dejavnosti, saj jih bodo učenci nujno potrebovali v prihodnosti, kar se nam kaže prav v tem času, ko so učenci doma in poteka izobraževanje na daljavo. Že v tem trenutku se je pokazala nujna potreba, da imajo učenci in tudi učitelji razvite določene kompetence podjetnosti, saj jih pri drugačnem načinu dela doma tudi nujno potrebujejo. Mi verjamemo, da so drugačni pristopi pri načinih dela z učenci, ki jih lahko učenci sooblikujejo s svojimi razmišljanji, prava usmeritev dela za prihodnost. Začeli smo pri najmlajših in ugotavljamo, da je zgodnji začetek zelo pozitiven.
Razvoj kompetenc podjetnosti je ob novih znanjih pogoj, da bodo mladi pripravljeni na življenje, še posebej v zelo zahtevnih okoliščinah in razmerah. Prav zdaj se nam kaže, da učenci, ki imajo razvite kompetence, kot so: načrtovanje in upravljanje (samostojno načrtovanje lastnega časa za predelovanje učne snovi), sodelovanje, izkustveno učenje, motiviranost in vztrajnost, prevzemanje pobude …., mnogo lažje sledijo izobraževanju na daljavo, so odzivni, odgovorni, ustvarjalni. To nam kažejo povratne informacije, kako uspešno premagujejo strahove in ovire.
In prav v teh okoliščinah se je izjemno dobro pokazal pomen razvitih digitalnih kompetenc tako pri učiteljih kot učencih, saj so strahovi pred drugačnim in zelo zahtevnim načinom dela s pomočjo tehnologij nekoliko manjši kot brez teh veščin.
Razvojne šole, ki smo vključene v 5-letni razvojni projekt Pogum, smo odgovorne tudi za širjenje in ozaveščanje novih spoznanj o uporabni vrednosti projekta, saj govorimo o pomembnih spremembah v slovenskem šolskem sistemu.

MARIJANA KOLENKO,
ravnateljica OŠ Lava Celje

Razmišljanje učenk
V okviru izbirnega predmeta sodobna priprava hrane so se učenci 7. razreda z učiteljico Ksenijo Koštomaj in računalničarjem Alešem Videnškom lotili tematike aditivov in jo obravnavali na drugačen način v okviru projekta Pogum. Razvijali so kompetence: načrtovanje in upravljanje, kritično vrednotenje, sodelovanje, vrednotenje zamisli, vključevanje virov, etično in trajnostno razmišljanje …
Ališa, 7.b: Ideje smo razvijali v skupinah. Prišli smo do najrazličnejših idej, kot so kvizi, poučni filmčki, križanke … In vse to seveda o aditivih. Všeč mi je bilo, ker smo lahko delali v skupinah in ne posamično, saj je bilo tako tudi bolj zabavno in se je ta način dela razlikoval od klasičnega pouka. Pridobljeno znanje nam je bolj ostalo, kot če bi se učili snov na pamet.
Živa, 7.b: Všeč mi je, ker v okviru projekta spoznavamo številne stvari, ki jih bomo, če bomo želeli biti v življenju uspešni, nujno potrebovali. Všeč mi je tudi, da smo spoznavali aditive, zato ker se v današnjem svetu zelo veliko govori o njih in se mi zdi zelo priročno, da jih lahko dejansko spoznamo in izvemo dejstva o njih, ne pa govorice na forumih in podobno, ki niso preverjene.

Izdelava namizne igre 2. razredUčenci so v okviru razvoja digitalnih kompetenc načrtovali igro, jo samostojno izdelali in v nadaljevanju tudi preizkusili.

Pogum igranje namizne igre

Deli