Argumenti Teša za sosežig niso prepričali prebivalcev Šaleške doline

7:13

Šoštanjski kulturni dom je bil včeraj zvečer skorajda premajhen za vse ljudi, ki jih je zanimala razprava o vpliviih sosežiga frakcij odpadkov na okolje in zdravje ljudi. O tem so govorili na okrogli mizi, ki jo je pripravilo Šaleško eko gibanje. Svoje poglede na sosežig frakcij odpadkov so med drugim soočili pobudniki projekta ter okoljevarstveniki.

Predstavniki Termoelektrarne Šoštanj (Teš) so pojasnili, da s projektom sosežiga sledijo usmeritvam Evropske unije o zmanjševanju toplogrednih plinov. Pričakujejo namreč, da bi sosežig trdnega alternativnega goriva, imenovanega SRF, imel manjše izpuste ogljikovega dioksida in da bi imel manjši vpliv na okolje, kot ga ima lignit. Če se bo izkazalo, da SRF ne bo bolj zeleni vir za proizvodnjo električne in toplotne energije, bodo projekt ustavili, je dejal direktor Teša Mitja Tašler. In dodal, da bo elektrarna pri sosežigu pravzaprav spoštovala strožje mejne vrednosti, ki so predpisane za sežig odpadkov v sežigalnicah. »A dokler študije niso zaključene, konkretnih številk ne moremo dati na mizo,« je dejal. Presoja vplivov na okolje bo po njegovih besedah znana v roku treh mesecev.

Okrogla miza o sežigu odpadkov v TEŠ - 4.2.2020 poslana na NT
Svoje poglede so med drugim soočili pobudniki projekta in okoljevarstveniki.

V okoljevarstveni organizaciji Eko krog sežiga odpadkov nasploh ne odobravajo, zavzemajo se za to, da bi preprečevali njihovo nastajanje. Predstavnik te organizacije Uroš Macerl, ki se je v Zasavju vrsto let boril proti delovanju cementarne Lafarge, je vseeno poudaril, da je specialna sežigalnica odpadkov nekaj povsem drugega kot peč, katere cilj je proizvajati električno energijo. Izrazil je tudi pomisleke o čiščenju dimnih plinov, za kar specializirane sežigalnice po njegovih besedah namenjajo ogromno denarja. »Več kot je čiščenja, manj je prihodkov od sosežiga. Če ustreznega čiščenja ni, je več dobička.«

Po njegovem mnenju je neprimerno, da investitor, ki želi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, sam izbere in plača izdelovalca poročila o vplivih na okolje. Predstavniki Teša so pojasnili, da so pooblaščene pripravljavce poročila (med drugim Elektroinštitut Milana Vidmarja in Eurofins Erico) izbrali z javnim naročilom, pripravljeni so ustanoviti tudi skupino za nadzor, kjer bi lahko sodelovali predstavniki lokalnih skupnosti

Okrogla miza o sežigu odpadkov v TEŠ - 4.2.2020 poslana na NT
Okrogla miza je privabila ogromno obiskovalcev. Nekateri so prispevali tudi svoj podpis za peticijo Eko šaleškega gibanja proti sosežigu v Tešu.

Okroglo mizo je vodila predstavnica Šaleškega eko gibanja Uršula Menih Dokl, ki je sodelujoče vprašala tudi o vplivih sosežiga na zdravje ljudi. Pooblaščenec za okolje v Tešu Egon Jurač je pojasnil, da izpuste trdnih delcev in drugih elementov povzroča tudi sežig premoga. »Vendar gre za tako male količine, da ni nevarnosti za zdravje in okolje,« je dejal in dodal, da bodo tudi z dodajanjem SRF vsi izpusti znotraj mejnih vrednosti.

Eko gibanje, ki je doslej zbralo več kot 2.200 podpisov proti sosežigu v Tešu, bo s svojimi dejavnostmi nadaljevalo. »Pravzaprav nismo vedeli, kakšno podporo imamo, dokler nismo organizirali javnega dogodka. Danes vidimo, da imamo ogromno podporo. To nas žene naprej.« Naslednjo okroglo mizo bo gibanje najverjetneje posvetilo vplivu sosežiga odpadkov na zdravje ljudi.

TS
Foto: SHERPA

Več v Novem tedniku, ki izide 6. februarja.