Braslovčani pod streho spravili občinski prostorski načrt

Območje Lesnopredelovalnega centra Gomilsko izvzeto

13:36

Z občinskim prostorskim načrtom, ki so ga svetniki sprejeli prejšnjo sredo, se nadaljujejo prostorske usmeritve, ki so si jih Braslovčani sicer okvirno začrtali že pred desetletjem. Krovni prostorski dokument prinaša stanovanjsko gradnjo v strnjenih naseljih, razvoj novih turističnih območij in širitev obstoječih gospodarskih dejavnosti.

Občina Braslovče je sicer prostorski red potrdila že leta 2008, a ga je ustavno sodišče leta 2012 zaradi spornega prekategoriziranja zemljišč v enem delu razveljavilo. Braslovčani so spremembe za razveljavljen del sprejeli leta 2015. Ker se je v tem času spremenila zakonodaja, so še isto leto pristopili k izdelavi občinskega prostorskega načrta, ki so ga prejšnji teden tudi soglasno potrdili. Z občinskim prostorskim načrtom se je povečal odstotek zazidljivih zemljišč v občini. Načrt prinaša možnost turističnega razvoja ob Žovneškem jezeru in ob delu Braslovškega. Lokalni podjetniki so dobili na voljo nove površine za razvoj obstoječih dejavnosti. Tudi vsi lastniki kmetij, ki so v postopku priprave prostorskega načrta izrazili željo po širitvi, so dobili zeleno luč za dodaten prostorski razvoj. Nova stanovanjska gradnja bo mogoča v strnjenih naseljih, ki so najbolj komunalno opremljena in s tem najbolj primerna za gradnjo. Območje Lesnopredelovalnega centra Gomilsko je bilo zaradi nekaterih še odprtih vprašanj izvzeto iz priprave načrta. Bo pa zdaj ta krovni prostorski dokument omogočal, da bo investitor za območje žage lahko izdelal občinski podrobni prostorski načrt.

banner-teal

9.9.2013 poslana na NOVI TEDNIK
Načrt prinaša možnost turističnega razvoja ob Žovneškem jezeru.

ŠO, foto: arhiv NT (SHERPA)

Deli