Brez branja ne gre niti ob računalnikih in telefonu

10:57

Naj gre za deklaracijo na živilih v trgovini ali za kupoprodajno pogodbo za stanovanje, dobro branje je pomembno v obeh primerih. Čeprav je digitalizacija z videoposnetki in s slikami olajšala razumevanje informacij, je tudi za dostopanje do teh vsebin treba znati brati. Zato bo tudi v prihodnje bralno znanje pomembno, a nesporno je, da se narava branja spreminja, kar kažejo tudi raziskave bralne pismenosti med mladimi.
Nedavno so bili objavljeni rezultati mednarodne raziskave Pisa za leto 2018. Gre za primerjalno raziskavo dosežkov učencev in učenk, ki jo usklajuje Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in v kateri je letos sodelovalo 79 držav. Od leta 2006 sodelujejo tudi slovenski učenci in dijaki.
Vsaka tri leta zbira OECD primerjalne podatke o znanju in spretnostih v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti 15-letnikov. Slovenski podatki kažejo stabilnost dosežkov pri matematični pismenosti ter manjši upad v dosežkih pri bralni in naravoslovni pismenosti glede na rezultate izpred treh let. Na vseh treh področjih pismenosti Slovenija še vedno dosega rezultate nad povprečjem OECD, ugotavljajo na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, ki je nacionalni koordinator projekta Pisa.
Letos je bil poudarek na bralni pismenosti. Ta je bistvena za uspešnost v današnji družbi na vseh področjih življenja. Pomeni razumevanje napisanih besedil, njihovo uporabo in razmišljanje o njih. Ob tem je pomembna tudi zavzetost ob branju, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja, spretnosti in potencialov ter dejavno sodelovanje v družbi.
Je branje torej izguba časa, kot menijo nekateri, ali nujen del vsakodnevnega življenja, ki omogoča razvoj vseh ostalih sposobnosti? Kako v spremenjenih razmerah, ko sodobna tehnologija zmaguje nad vsemi ostalimi področji, otroke spodbujati k branju? Kaj lahko storijo vrtci in šole ob vedenju, da je družina pri tem vendarle najpomembnejša?

TC
Foto: Pixabay

Več v tiskani izdaji Novega tednika

child-3046494

Deli