Brez velikih zaslužkov

Sedemdeset let zadružništva v Obsotelju in na Kozjanskem

15:06

Šmarska kmetijska zadruga praznuje 70 let delovanja. Po prihodkih, dobičku in številu zaposlenih je največja zadruga v Savinjski regiji in sedma v Sloveniji. Deluje na območju šestih občin in ima 500 članov. Kmalu po ustanovitvi se je zadruga začela usmerjati v odkup mleka in goveda, v 80. letih je v svojo dejavnost vključila še vinsko klet in gostinstvo, deset let kasneje še kmetijsko in živilsko trgovino. Danes poslujejo dobro, dobiček pa usmerjajo v nadaljnji razvoj.

Pred sedmimi desetletji so v Obsotelju in na Kozjanskem ponovno zaživele zadružne vezi. Štiri desetletja kasneje, v času, ko je bilo zadružništvo že močno razvito, je svojo zgodbo začela Hiša vin Emino.
DL3U3942
Direktor šmarske zadruge Vinko But, ki zadrugo vodi že 17 let pravi, da poslujejo stabilno.

Letno zadruga ustvari približno 18 milijonov evrov prometa, dobički pa znašajo med 100 in 200 tisoč evri. Osnovna dejavnost je usmerjena v odkup in prodajo mleka ter živine, in odkup ter predelavo grozdja.

Hiša vin Emino sicer posluej dobro, a si, tako But, želijo boljšo prepoznavnost tudi izven regije in državnih meja. V naslednjem letu bodo dogradili tudi proizvodne prostore in kupili nekaj dodatne nove opreme. To je, poleg celovite prenove restavracije v Šmarju pri Jelšah, tudi eden večjih srednje ročnih projektov.

LKK, foto: arhiv NT (GrupA)