Čakanje na nenujne prevoze, ki je izredno mučno za bolnike

7:32

Kar nekaj poslušalcev nas je v tem letu že opozorilo na neverjetno dolgo čakanje na reševalne prevoze bolnih svojcev – ki so nepokretni ali težko pokretni – po končani bolnišnični obravnavi domov ali v domove za ostarele. Pojavil se je specifičen problem, ki se je pokazal predvsem ob pripojitvi Nujne medicinske pomoči, ki je prej spadala k celjskemu zdravstvenem domu, k Splošni bolnišnici Celje. Težava, na katero opozarja tudi celjska bolnišnica sama, pa je udarila po najbolj ranljivih – po bolnikih, ki so najbolj nemočni.

Več o omenjeni problematiki, ki se dotika bolnikov, je objavljeno v današnji številki Novega tednika. Čeprav na zavarovalnici trdijo, da teh primerov ni veliko, je v časopisu opisan primer bolnika, ki je na prevoz iz bolnišnice domov čakal celo več kot 10 ur.

banner-teal

Gre za nenujne prevoze bolnikov domov ali v domove za ostarele, ko v bolnišnici presodijo, da po obravnavi v urgentnem centru bolniki niso za sprejem. Gre tudi za bolnike, ki jih odpustijo iz bolnišnice. Zdravstveno zavarovanje daje pravico nenujnega reševalnega prevoza, če je za bolnika tvegan prevoz z osebnim vozilom ali če potrebuje spremstvo zdravstvenega osebja.

V celjski bolnišnici že od začetka leta opozarjajo na neustrezno organizacijo izvajanja takšnih prevozov med 20. in 6. uro, ter med vikendi in prazniki, ko teh prevozov praktično sploh ni. Zato se poskušajo v tem času zdravniki za prevoze bolnikov dogovarjati z njihovimi svojci, ali pa kličejo ekipe nenujnih prevozov iz ostalih zdravstvenih domov in ne iz celjskega. Ker pa ekip ni veliko, bolniki na prevoze čakajo tudi po več ur.

FA Sherpa
FA Sherpa

Na celjski enoti zdravstvene zavarovalnice pravijo, da so rešitev našli. Bolnišnici so ponudili, da del svojih nujnih prevozov prestrukturira v nenujne. S prenosom nujnih prevozov na bolnišnico je po mnenju zavarovalnice nastala rezerva, saj ima bolnišnica zdaj štiri nujna reševalna vozila. Vendar je težava, če bi nujna vozila uporabili za nenujna stanja in bi se takrat zgodila kakšna nesreča, ki bi zahtevala takojšnje posredovanje reševalne ekipe, ki pa je takrat ne bi bilo v pripravljenosti. Toda po izračunih zavarovalnice to ne drži, saj v njej pravijo, da bi moralo priti do treh ali štirih sočasnih posredovanj, da bi bilo zaradi nenujnih ogroženo delovanje nujnih prevozov.

FA Sherpa
FA Sherpa

Takšna rešitev je sicer izvedljiva na papirju, pravijo v bolnišnici v praksi pa ne. Nujna pomoč mora biti v pripravljenosti 24 ur na dan in vnaprej predvidevati, koliko nujnih posredovanj bo, je nemogoče glede na regijo, ki jo bolnišnica pokriva. Zato je takšen predlog zavarovalnice popolnoma nesprejemljiv, pravijo v bolnišnici.

SŠol

Foto: SHERPA

Deli