Celje in Sydney s podobno razglednico mesta

15:25

V Osrednji knjižnici Celje so ob šesti obletnici delovanja v novih prostorih na Muzejskem trgu predstavili monografijo razglednic knežjega mesta, ki nosijo bogato zgodovinsko vrednost.

Zbirka razglednic predstavlja bisere domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Celje, saj obsega več kot devet tisoč enot. Ker imajo na oddelku veliko zbirko, ki še nikoli ni bila predstavljena širši javnosti, poleg tega je od zadnje podobne monografije preteklo več kot dvajset let, so se odločili, da bodo izdali novo monografijo z naslovom Stare razglednice Celja. »Med obiskovalci knjižnice smo večkrat zasledili zanimanje za tematiko razglednic. Poleg tega je mogoče opaziti med ljudmi veliko zanimanje za zbiranje razglednic,« pravi soavtorica monografije Alenka Hren Medved. V monografiji je zbranih 95 najlepših primerkov celjskih razglednic in bližnje okolice, ki so jih razvrstili po tematiki in jih z besedilom postavili v širši kontekst.

www.foto-sherpa.si
Avtorici monografije Janja Jedlovčnik in Alenka Hren Medved. www.foto-sherpa.si

Spominek v obliki vrtnice

Najstarejše predstavljeno gradivo v monografiji je razglednica v podobi vrtnice, ki naj bi nastala med leti 1863 in 1873. To ni prava razglednica, bolj spominek, zgibanka v obliki vrtnice, ki jo krasijo podobe Celja in okoliških mest.

»To zgibanko je naredil hamburški tiskar C. Adler. Zanimivo je, da je ta razglednica samo ena izmed številnih podobnih. Predloga je bila povsod ista, menjavali so se bakrorezi. Podobno razglednico je dobilo veliko mest po Evropi, enako tudi severnoameriška mesta in Sydney,« dodaja Alenka Hren Medved.

Pred približno stoletjem je imela razglednica precej drugačno podobo kot danes. Prostor za naslov se je raztezal čez celo zadnjo stran razglednice, sprednja stran je bila razdeljena na slikovni del in prostor, kjer so ljudje napisali svoje sporočilo. Šele počasi se je slikovni del razširil čez celotno stran, naslovni del in del za sporočilo pa sta si delila zadnjo stran.

Skozi časovni pregled razglednic je opazen tudi razvoj mesta. S pomočjo razglednic je mogoče videti, kako se je mesto širilo, kako so se spreminjale stavbe in tudi ulice. Največkrat sta na celjskih razglednicah prikazana Celjski in Narodni dom. Pogosto je Celje upodobljeno z Miklavškega in Jožefovega hriba.

Nemško-slovensko rivalstvo tudi na razglednicah

Konec 19. stoletja je bilo tudi v Celju mogoče čutiti veliko slovensko-nemško rivalstvo, kar je opazno tudi na razglednicah. Janja Jedlovčnik, soavtorica monografije, je poudarila, da je bila večina napisov v nemškem jeziku, nekaj tudi slovenskih, odvisno od založnika. Najpomembnejši založniki celjskih razglednic so bili nemško orientirani, v prvi vrsti sta bila Fritz Rasch in Georg Adler. Slovenski založniki so bili družbenika Goričar in Leskovšek, njune razglednice so imele nemške in slovenske napise, ter Dragotin Hribar, ki je bil prvi založnik celjskih razglednic zgolj z napisi v slovenščini.

Na koncu monografije sta dodani dve preglednici, v katerih so predstavljena poimenovanja ulic in stavb do konca razpada Avstro-Ogrske monarhije v primerjavi z današnjim poimenovanjem.

Da so razglednice zanimive za zbiratelje, priča njihova cena na trgu. Odvisno od števila razglednic in leta, kdaj so izšle, lahko cena razglednice naraste tudi do sto evrov in več.

BARBARA GRADIČ OSET

Deli