Celjski občini več kot pol milijona evrov za severno vezno cesto

8:00

Celjska občina in ministrstvo za infrastrukturo sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce iz sredstev evropske kohezijske politike. V skladu s to pogodbo bo občina letos in naslednje leto od ministrstva prejela dobrega pol milijona evrov iz evropske kohezijske politike.

Gradnja severne vezne ceste je začasno zaustavljena
Gradnja severne vezne ceste

Gre za sredstva iz proračuna EU in državnega proračuna. Ostali denar so zagotovili v občinskih proračunih za letošnje in prihodnje leto. Vrednost projekta, ki bo predvidoma končan maja prihodnje leto, znaša nekaj manj kot 1,4 milijona evrov. Izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce je občina začela lansko jesen. Zgradili so nasip, ob katerem se zdaj gradi vsa potrebna komunalna infrastruktura. Trenutno gradijo krožišče, ki bo severno vezno cesto povezoval s Cesto na Ostrožno.

Z izgradnjo krožišča bodo na tem območju umirili promet, hkrati pa zagotovili večjo prometno varnost in večjo pretočnost. Trenutno občina pripravlja projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Po oceni celjske občine bo severna vezna cesta za Celje velika pridobitev. Zagotovila bo namreč najkrajšo povezavo med soseskama Nova vas in Ostrožno ter bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Ustrezna prometna infrastruktura na tem območju je zelo pomembna tudi zaradi izgradnje nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

Foto: arhiv NT&RC

Deli