Celjskim zdravnikom prekipelo. Z majem kolektivna odpoved?

Bomo maja v Celju ostali brez družinskih zdravnikov?

12:06

Družinski zdravniki že dlje časa odgovorne opozarjajo, da delujejo povsem na robu zmogljivosti. Zadeve so resne tudi v Celju. Že decembra lani so zdravniki specialisti družinske medicine, pediatrije in šolske medicine z javnim pismom opozorili na nevzdržne razmere, s katerimi se soočajo. Zdravniki odziva na decembrsko pismo niso dobili, razen od Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ki je podal stališče, da se jih ta problematika ne tiče. V tem času se razmere niso izboljšale. Zgodilo se je ravno obratno. ZZZS je zdravnikom za letošnje leto celo povišal predvideno število pacientov.
zdravnikKer celjski družinski zdravniki niso bili slišani, so prišli do točke, ko so pripravljeni na najradikalnejše korake. Od vlade in pristojnega ministrstva z novim javnim pismom zahtevajo ukrepanje, sicer bo sledil podpis kolektivne odpovedi delovnega razmerja. Lahko se zgodi, da bomo v Celju na praznik dela ostali brez družinskih zdravnikov.

Pismo objavljamo v celoti:

Spoštovani!

Družinska medicina predstavlja temelj osnovnega zdravstva.

Celjski družinski zdravniki smo prišli do točke, ko glede na nastalo situacijo v slovenskem zdravstvu ne zmoremo več pritiskov, dodatnih obremenitev in nalaganja novih obveznosti. Smo izčrpani, izgoreli, vrstijo se bolniške odsotnosti in odpovedi.

Splošni dogovor za leto 2019 glede opredeljevanja do povprečja regijske izpostave je za nas velik, prevelik zalogaj. Sodu je izbilo dno, ko smo izvedeli še za odpoved domske zdravnice. Predstava ZZZS OE Celje je, da naj sedaj, z že tako izčrpanimi zdravniki, ki presegamo v povprečju 110 % slovenskega povprečja, v rednem delovnem času pokrivamo še izpad dela v domu upokojencev, obeta se tudi vrnitev koncesije sedanje koncesionarke, kar pomeni povišanje regijskega povprečja in dodatnih 1405 bolnikov brez zdravnika, ki se bodo želeli vpisati pri nas.

Zato smo se odločili, da sporočimo ZZZS, MZ in MOC sledeče:

Zahtevamo, da se glede vpisovanja oz. odklanjanja vpisovanja bolnikov upoštevajo s strani Ministrstva za zdravje podpisani standardi in normativi, kar za leto 2019 pomeni 1895 GK.

V kolikor sporno določilo v Splošnem dogovoru za leto 2019 ne bo ustrezno popravljeno, smo pripravljeni s 1.5.2019 podpisati kolektivno odpoved.

Kolektiv družinskih zdravnikov ZD Celje (podpisi deponirani v ZD Celje)

Na pismo se je že odzvala tudi uprava Zdravstvenega doma Celje (ZD Celje). Zapisali so, da se zavedajo, da je nov Splošni dogovor za letos položaj zdravnikov še poslabšal, saj naj bi vsak, po novih pravilih ZZZS moral vpisati še dodatnih 200 bolnikov.

Strokovni vodja ZD Celje Marko Drešček družinske zdravnike v njihovih zahtevah v celoti podpira. Zaveda se, da je bilo njihovo strokovno delo že decembra lani in tudi prej ogroženo. Drešček se zaveda, da bi izpolnjevanje novih zahtev zavarovalnice pomenilo, da bi bilo delo nestrokovno, bolnikom in zdravnikom nevarno ter v popolnem nasprotju s strokovnimi smernicami obravnave bolnikov. Strokovni vodja zdravnikom, tudi če bodo prisotni pritiski ZZZS, ne bo nalagal dodatnega opredeljevanja, ampak se bo držal kolektivne pogodbe zdravnikov in zobozdravnikov ter sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti, kjer je meja opredeljevanja za leto 2019 postavljena na 1895 količnikov. Strokovni vodja močno upa, da bo to dovolj, da si zdravniki glede odpovedi premislijo.

Ob tem Drešček poudarja, da si v Območni enoti Celje bolniki še vedno lahko izberejo zdravnika, delo je v Vojniku začel nov zdravnik, tako da se vsaj kratkoročno ne more zgoditi, da bi bolniki ostali brez zdravnika. Ob tem v ZD Celje poudarjajo, da brez sodelovanja ZZZS, Ministrstva za zdravje (MZZ) in vseh ostalih nastale situacije žal ne bo mogoče izboljšati.

Tri odpovedi v ZD Nazarje

S težavami zaradi odhodov preobremenjenih zdravnikov se soočajo povsod v Sloveniji. Nedavno so odpovedi zaradi preobremenjenosti že dali trije družinski zdravniki iz zdravstvenega doma Nazarje, kar je polovica vseh tam zaposlenih zdravnikov družinske medicine. Ti bodo za paciente skrbeli še dva meseca, dokler se jim ne izteče odpovedni rok. Direktorica zavoda Darja Es že išče nove zdravnike in rešitve, da bo poskrbljeno za vse, ki bodo ostali brez osebnega zdravnika. A kot opozarja, brez težav verjetno ne šlo.

LKK