Danes je mednarodni dan medicinskih sester

9:05

Danes je mednarodni dan medicinskih sester. Letos v Sloveniji obeležujemo tudi stoletnico strokovnega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. Angela Boškin, prva šolana medicinska sestra pri nas, ki je s svojim delovanjem kot skrbstvena sestra začela leta 1919, sodi med najpomembnejše osebnosti za razvoj zdravstvene nege in javnega zdravja v Sloveniji.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije) je 5. maja obeležila tudi dan babic.

Vodilna tema mednarodnega dne medicinskih sester je zadnja tri leta Medicinske sestre: vodilni glas. Vsako leto se tudi Mednarodni svet medicinskih sester osredotoči na posamezno področje – leta 2017 na vlogo zdravstvene nege pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, lani na človekovo pravico do zdravja, letos pa je osrednja tema Zdravje za vse.

»Ker imajo medicinske sestre ključno vlogo zagovornikov pacientov, ustrezne spretnosti, kontinuirano opravljajo zdravstveno nego in so številčno močna skupina, so idealne pri soodločanju in oblikovanju zdravstvenih storitev in razvoju zdravstvene politike. Kot eden najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih zdravstvenih poklicev ima zdravstvena nega ključno vlogo pri reševanju številnih zdravstvenih izzivov, s katerimi se soočajo po vsem svetu. Medicinske sestre so gonilna sila vsakega zdravstvenega sistema in se morajo odzivati na zdravstvene potrebe posameznikov, skupnosti in sveta,« pravijo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.

SŠol

Foto: SHERPA

Deli