Del Žičke kartuzije je v nevarnosti

12:48

V Žički kartuziji, ki je delno obnovljena, so potrebna še druga obsežna dela. Ostanki tamkajšnje cerkve, ki predstavlja del območja kartuzije, so namreč v zelo slabem stanju. Gre za mogočno cerkev iz časa romanike, ki je bila pozneje prezidana v gotskem slogu. Žička kartuzija je bila pred štirimi leti razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Ministrstvo za kulturo, je s slabim stanjem tisočletne cerkve Sv. Janeza Krstnika, seznanjeno. Občina je ministrstvo na to posebej opozorila, ministru pa je med njegovim obiskom na Konjiškem predstavila tudi rešitve, ki jih je za sanacijo predvidel zavod za varstvo kulturne dediščine iz Celja. Za osnovno sanacijo je potrebno 1,5 milijona evrov. Minister je obljubil pomoč ministrstva. Del sredstev bo morala zagotoviti občina.

Žička kartuzija sameva že zelo dolgo časa. Avstrijski cesar Jožef II., jo je namreč v 18. stoletju ukinil. Konec 18. stoletja je bil del samostanskih poslopij podrt, gradbeni material pa je bil porabljen za stavbe v Slovenskih Konjicah. Kljub temu daje Žička kartuzija še vedno veličastno podobo ter je zato postala turistična znamenitost. Po ukinitvi kartuzije so njene dragocenosti odpeljali v različne kraje takratne države. Križev oltar iz kartuzije, je danes na primer v župnijski cerkvi na Frankolovem.

BJ

spitalic zicka

banner-ntrc-martinovanje

Deli