Do Velenja dve štiripasovnici?

15:32

Bo država od obstoječe ceste proti Velenju zgradila kar dve štiripasovnici? Čemu? Se sprašujejo združene civilne iniciative Braslovč, Polzele in Šmartnega ob Paki ter Vaška skupnost Podgora. Ti so na danes vnovič predstavili svoje poglede in argumente proti izgradnji predlagane trase hitre ceste F2-2 od Velenja do Šentruperta.
Predstavniki združenih civilnih iniciativ so danes zgroženo javno prvič spregovorili tudi o sredi julija letos podanem predlogu resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa, kjer je zapisano, da država poleg gradnje avtoceste Velenje – Šentrupert načrtuje tudi rekonstrukcija obstoječe cestne povezave med Velenjem in Arjo vasjo. Izvedba oziroma igradnja obeh je predvidena med letoma 2018 in 2022. Urban Jeriha, arhitekt in strokovni sodelavec združenih civilnih iniciativ.

Zveza iniciativ je vnovič poudarila že večkrat slišane očitke o neprimernosti in škodljivost predlagane trase. Spregovoril je tudi župan Polzele Jože Kužnik, ki edini od treh županov oškodovanih občin, civilne iniciative vseskozi podpira in državo poziva k vnovični preučitvi vseh možnosti.

Arhitektka in strokovna sodelavka iniciativ Mateja Kričej bo jeseni, kot članica zbornice za arhitekturo in prostor vložila zahtevo za revizijo postopka.

Predstavniki iniciativ še menijo, da ministrstvo za okolje in prostor, ki vodi postopek umeščanja 3. razvojne osi, očitno ne upošteva ugotovitve vladne medresorske delovne skupine iz leta 2011, ki je svetovala, naj se namesto izgradnje nove F2-2 posodobi obstoječo Velenje – Arja vas. Prav tako tudi ne podpore 19 županov Savinjske regije po trajnostnem umeščanju trase med Velenjem in Celjem. Ker je bilo v postopku priprave državnega prostorskega načrta storjenih tudi veliko postopkovnih napak bo zveza civilnih iniciativ ob podpori nevladnih organizacij in pravnih strokovnjakov do jeseni spisala tudi kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe.

LEA KOMERIČKI