banner-piknik-katrce-2018

Avla Kulturnega doma Braslovče

04. 05. 2017 18:00 - 04. 05. 2017 19:00

Vokalno-instrumentalna skupina Ridiamo, koncert iz ciklusa GM-oder