Dolina bogate kulturne dejavnosti

12:14

MOZIRJE – V Zgornji Savinjski dolini se vrstijo številne prireditve meseca kulture. Zvrstilo se jih bo več kot trideset. Med njimi so javne predstavitve treh novih knjig zgornjesavinjskih avtorjev ter gledališke predstave nič manj kot petih domačih skupin.
Mesec kulture pripravljajo v sodelovanju med mozirsko območno izpostavo republiškega javnega sklada za kulturne dejavnosti ter kulturnimi društvi in organizacijami. »Program je naravnan tako, da vsakdo najde nekaj zase,« omenja vodja območne izpostave Simona Zadravec. Letošnji mesec kulture je jubilejni, saj sega njegov začetek 40 let nazaj.
V programu je največ gledaliških predstav, ki so jih pripravili Gledališče Mozirsko ter skupine iz Gornjega Grada, z Lepe Njive ter iz Nove Štifte. Šolarji z Rečice ob Savinji so se potrudili celo z otroško spevoigro. Med javnimi predstavitvami novih knjig so bila predstavljena dela Aleksandra Videčnika o primorskih beguncih v Zgornji Savinjski dolini, poetična proza Slavice Tesovnik ter otroško doživljanje druge svetovne vojne, v delu Berta Savodnika. V zgornjesavinjskih galerijah je, v okviru meseca kulture, več likovnih razstav.
Za bogato kulturno dogajanje v tej dolini so zaslužni številni kulturni ustvarjalci. V okviru meseca kulture so zato najzaslužnejšim podelili območna priznanja. Priznanje sveta območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti za življenjsko delo je prejel Jože Remšak Zotler iz Gornjega Grada, ki posebej izstopa na gledališkem področju. Izhaja iz družine, kjer sta bila odlična igralca že njegova starša. Prejemnik priznanja je prav tako pevec, povezovalec prireditev in scenograf.

Podeljenih je bilo še več območnih priznanj, med drugim več za posebne kulturne dosežke v preteklem letu. Zlato jubilejno priznanje, za 110 let organiziranega petja, je prejelo Kulturno društvo Bočna.

BRANE JERANKO
Foto: arhiv izpostave javnega sklada

mozirje prejemniki priznanj

Deli