Donat adut strategije razvoja in trženja

8:13

Občina Rogaška Slatina je začela pripravljati novo dolgoročno strategijo razvoja turizma in trženja. Največji adut destinacije je zdravilna mineralna voda Donat Mg. Zdraviliško dejavnost kraj na tem gradi že štiri stoletja.

Donat Mg ima z naskokom najvišjo vrednost mineralizacije med več kot dva tisoč vzorci mineralnih vod v Evropi. To je naravno bogastvo, na katerem bo temeljila tudi strategija v prihodnosti. Prelom s socialističnim modelom in skupno lastnino je prinesel tudi nekaj novih trženjskih in strateških izzivov, pravi pripravljavka strategije Marjeta Jeraj.”Rogaška sicer deluje skupno organizirano, vendar je naizkoriščenih še veliko možnosti povezovanja.  Donat je s 30 milijoni prodanimi litri na leto je lahko močna promocijska “injekcija”. Če  bi vsi sodelujoči, povezani s turistično ponudbo nastopili skupaj, bi to gotovo dolgoročno prineslo rezultate.”

FA Sherpa
FA Sherpa

V prvem delu priprave strategije želijo k sodelovanju vključiti čim več deležnikov, turističnih ponudnikov in tudi občanov. Realno uresničljive cilje nove strategije bi radi zastavili do jeseni, pravi Jerajeva. V prvi vrsti bodo pripravljavci razposlali večje število vprašalnikov na najrazličnejše naslove, v nadaljevanju bodo sledila različna izobraževanja, okrogle mize in posveti. Strategija naj bi dajala okvir širšemu delovanju med leti 2020 in 2027.

StO
Foto: SHERPA