Država želi, da državljani vendarle ne bi vložili pobud za oceno ustavnosti

14:29

V Velenju je bila danes predstavitev dejavnosti na severnem delu tretje razvojne osi, ki so se je udeležili predstavniki republiške družbe za avtoceste, župani šestih občin, kjer je predvidena gradnja trase, in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Gašperšič pravi, da je trasa na tem odseku že umeščena v prostor in da na terenu že tečejo dejavnosti za uresničitev te cestne povezave:

Minister poudarja, da še vedno velja časovni načrt, da bodo do druge polovice prihodnjega leta pridobili vsa zemljišča, izdelali projektno dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje. To pomeni začetek gradbenih del do konca leta 2019 in dokončanje do leta 2023. Gašperšič meni, da napoved ustavne presoje, ki so jo pred tedni napovedale združene civilne iniciative s podporo treh občin iz Savinjske doline, za izvedbo projekta na pomeni nič dobrega. Zato ministrstvo skuša odpraviti nesoglasja s prebivalci, z namenom, da ne bi prišlo do vložitve pobude za ustavno presojo.”Na občinskih svetih bodo opravili dodatne predstavitve, dvome in nesoglasja bomo skušali odpraviti tudi v pogovoru z državljani,” je dejal infrastrukturni minister.

TS
Foto: MOV

3ro
Predstavniki DARSA in Ministrstva RS za infrastrukturo so danes župane šestih občin seznanili, kako napredujejo dejavnosti za uresničitev tretje razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem.

narocite-nt