Dvajset jablan za prvih dvajset let

7:28

Jubilejni Praznik kozjanskega jabolka so pred dnevi simbolično zaokrožili s posaditvijo posebnega drevoreda. V spomin na dvajseto »jabko« bo ob poti iz Podsrede proti Gradišču odslej raslo 20 jablan.
Letošnji praznik so zaznamovali pester program, lepo vreme in rekordna udeležba. Sejemski del prireditve v drugem oktobrskem koncu tedna je obiskalo kar 20 tisoč obiskovalcev. Občina Kozje je sicer ena tistih, ki svoje temeljno poslanstvo simbolizira tudi z darilom za novorojence. Najmlajšim občanom za dobrodošlico namreč podari sadiko jablane. Tudi v novo zasajenem drevoredu ima vsaka jablana svojega botra in skrbnika. Med njimi so Alojz Weingerl, župnik v Podsredi, Milenca Krajnc, županja Občine Kozje, Franjo Debelak, župan Občine Bistrica ob Sotli, Peter Misja, župan občine Podčetrtek, Martina Zupan, predsednica KS Podsreda, Olga Simončič, predsednica Kulturnega društva Podsreda, Jernej Šulc, predsednik PGD Podsreda, ter carjeviča – Janeza Bračuna so okronali leta 2010, Franca Lupšino letos. Še pomembneje je, da je svojo jablano v drevoredu dobilo tudi enajst otrok s trga Podsreda. Povezanost preteklih in prihodnjih rodov je redkokje tako očitna in simbolična kot ravno v domačem sadovnjaku.