Eko gibanje s svojimi zahtevami do ministra

8:09

Šaleško eko gibanje bo danes dopoldne ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu predalo zahtevo za zadržanje izvajanja Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig.

Gibanje zahteva, da vlada prioritetno obravnava in nemudoma zadrži izvajanje Uredbe in izdajo vseh soglasij oziroma dovoljenj na podlagi te uredbe ter da pripravi novo uredbo o (so)sežigalnicah odpadkov, pri čemer naj vključi tudi medicinsko stroko, ki je bila doslej izključena. Predstavniki gibanja so prepričani, da uredba ni v skladu z Ustavo RS, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o varstvu pred diskiminacijo in Kazenskim zakonikom, saj za naprave za sosežig dopušča mnogo višje izpuste nevarnih in strupenih snovi kot za sežigalnice.

IMG_2725

Predstavniki gibanja sosežiga frakcij odpadkov v Šaleški dolini ne bodo dovolili, saj bi ta po njihovem prepričanju imel številne negativne vplive na okolje in prostor, gospodarski in družbeni razvoj, predvsem pa na zdravje prebivalcev. Sporočili so, da je Generalni sekretariat Vlade RS zahtevo gibanja že odstopil Ministrstvu za okolje in prostor ter mu naložil, da v roku 15 dni pripravi odgovor. Člani gibanja pričakujejo še, da bosta v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepala zagovornik načela enakosti in varuh človekovih pravic.

TS
Foto: Aleksander Kavčnik