Elektro Celje: Pričakovali več pozornosti distribucijskim omrežjem

Pet elektro distribucijskih družb predstavilo stališča do Energetskega koncepta Slovenije

11:57

Po prepričanju petih distribucijskih podjetij, ki zagotavljajo oskrbo z električno energijo, med katerimi je tudi Elektro Celje, je Energetski koncept Slovenije (EKS) eden od ključnih dokumentov, ki ga naša država v tem času potrebuje.

Koncept mora za prihodnjih štirideset let zagotoviti takšno smer razvoja in strateške naložbe, ki bodo pripeljale do želenega cilja, nizkoogljične družbe.

Boris Kupec novi PU
Mag. Boris Kupec, predsednik uprave Elektra Celje

Kot je povedal predsednik uprave Elektra Celje Boris Kupec, so v energetskem konceptu pričakovali več poudarka, namenjenega distribucijskim omrežjem, saj je vanje vključena vsa proizvodnja električne energije. V celjskem elektrodistribucijskem podjetju še menijo, da vključevanje večjega deleža obnovljivih virov energije v elektroenergetsko omrežje, predvsem sončnih in vetrnih naprav, zahteva večje rezerve energije in moči ter prilagajanje odjema in proizvodnje.

Doslej so prilagajanje proizvodnje v veliki meri zagotavljale premogovne elektrarne, z večjim deležem obnovljivih virov pa bodo to vlogo prevzele akumulacije hidroelektrarn in plinske elektrarne.

Predsedniki uprav petih elektro distribucijskih podjetij je v Stari elektrarni v Ljubljani predstavilo stališča do Energetskega koncepta Slovenije (EKS).
Predsedniki uprav petih elektro distribucijskih podjetij je v Stari elektrarni v Ljubljani predstavilo stališča do Energetskega koncepta Slovenije (EKS).

ROBERT GORJANC

Foto: GIZ DEE, EC

Deli