Energetska obnova javnih stavb

11:06

Župan Branko Kidrič je pred dnevi z izvajalcem podpisal pogodbo za energetsko sanacijo občinske stavbe in kulturnega centra. Gre za 800 tisoč evrov vredno naložbo, ki jo bo izvedlo podjetje Makro 5 gradnje. Občina je iz kohezijskega sklada EU in državnega proračuna uspela pridobiti 240 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
Na objektu upravne stavbe Občine bodo izvedli toplotno izolacijo hladnega podstrešja, zamenjali bodo dotrajano stavbno pohištvo, vgradili toplotno črpalko in zamenjali plinski kotel. Ker ima stavba status nepremične kulturne dediščine, ni mogoče izvesti toplotne izolacijske fasade, bodo pa obnovili obstoječo. Kulturni center Rogaška Slatina je bil v zadnjih letih že deležen znatnih investicijskih vlaganj, pri čemer najbolj izstopa milijonska naložba v prenovo notranjih prostorov in izgradnjo parkirne ploščadi. To so leta 2015 podprli tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tokrat bodo v okviru energetske sanacije zamenjali še stavbno pohištvo, izvedli toplotno izolacijsko fasado ter vgradili toplotno črpalko. Poseben del projekta je ureditev prve javne polnilne postaje za električne avtomobile na širšem območju Rogaške Slatine. Postaja bo na parkirišču pri kulturnem centru v neposredni bližini priključka na glavno cestno omogočala hitro polnjenje dveh avtomobilov hkrati. Dela se bodo predvidoma začela junija in bodo na občinski stavbi letos zaključena. Večina del na kulturnem centru pa je predviden v prvi polovici prihodnjega leta. Celotni projekt želijo zaključiti do občinskega praznika prihodnje leto.

StO

DCF 1.0
DCF 1.0

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????