Igre dobre volje

15:25

Da bi popestrili bivanje v naši ustanovi, Domu pri OŠ Glazija Celje, se poslužujemo številnih dejavnosti. Med njimi organiziramo razne športne prireditve. Zagotovo zelo pomembno mesto zasedajo Igre dobre volje, ki so namenjene domskim otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami iz cele Slovenije. V Sloveniji je omenjenih ustanov kar nekaj in tako vsako leto ena organizira igre. Igre so tradicionalne narave in letos mineva 41 let od prvega srečanja otrok s posebnimi potrebami, ki bivajo v domovih.
Igre dobre volje predstavljajo družabno, športno in kulturno srečanje. OŠ Glazija Celje, ki je bila letos organizatorka, je v goste povabila celjske rokometaše. Rokomet je v zadnjih letih slovenska športna zgodba o uspehu in prav rokometaši Rokometnega kluba Celje so leta 2004 postali zmagovalci lige prvakov. Rokometni klub Celje spada v sam evropski rokometni vrh, kar dokazujejo tudi izjemi rezultati.
Rokometno obarvane igre
Igre so potekale po dogovorjenih pravilih in so bile rokometno obarvane. Na začetku se je vsaka ekipa predstavila s kratkim kulturnim programom. Cilj iger je, da otroci in mladostniki s posebnimi potrebami urijo svoje gibalne sposobnosti in socialne spretnosti, pridobivajo samozavest in izboljšujejo samopodobo, spoznavajo nova okolja, tkejo prijateljske vezi in izboljšajo komuniciranje. S pomočjo igre udeleženci spoznavajo pomen vrednot, kot so prijateljstvo, medsebojna pomoč, posluh za drugega, strpnost … Stkejo se vezi, sodelujejo, krepijo športni duh in še veliko več.
Igre dobre volje niso tekmovalnega značaja, zmagovalci so prav vsi udeleženci. Pomembno je le, da se družijo, uživajo v tem, kar počnejo, in so pri tem dobre volje … tako kot se igre imenujejo.
Letošnjega srečanja so se udeležili učenci in varovanci Doma pri OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, Oddelka pri Dijaškem domu Ptuj, Oddelka pri Dijaškem domu Murska Sobota, Doma pri OŠ Glazija Celje, Doma Antona Skaleta Maribor, Zavoda za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana, CUDV Dobrna, CUDV Črna na Koroškem in CIRIUS Vipava.

Igre dobre volje
Igre dobre volje

Zbrane udeležence je nagovorila in pozdravila ravnateljica OŠ Glazija Celje Romana Lebič. Pri športnih igrah so z učenci in varovanci sodelovali celjski rokometaši, ki so že ob vstopu v šolsko telovadnico sprožili val navijaškega navdušenja vseh udeležencev.
Organizatorji so se potrudili, da so bile igre zanimive, pestre, izvirne, vsekakor pa prilagojene za vse starosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. V zaključni, glasbeni del iger je udeležence popeljal glasbeni gost Miran Rudan.
Vsi – udeleženci Iger dobre volje, mentorji, moderator prireditve, organizatorji iz OŠ Glazija Celje, rokometaši in seveda donatorji – so prispevali k sproščenemu in prijetnemu vzdušju. Ob koncu je sledila še skupna večerja in nasvidenje drugo leto …

REBEKA DOBOVIČNIK
Foto: URBAN LESKOVŠEK

Deli