Je bila blizu Gorenja v antiki poštna postojanka?

5:00

V bližini mesta, kjer Gorenje načrtuje novo proizvodno dvorano televizorjev, je bila v antiki morda poštna postojanka. Arheologi so namreč v Pesju odkrili nove arheološke najdbe, ki dokazujejo, da je bila šaleška dolina zanimiva za poselitev tudi v rimskem obdobju.

Najdbe so potrdile, da je ob Gorenju arheološko najdišče, ki je bilo zavarovano na podlagi arheološke topografije iz zgodnjih 90 let. Materialne ostaline so bile takrat dokaj skromne. Tokrat so arheologi naleteli na obsežnejše tlakovanje, narejeno iz razlomljenih zgodnje rimskih posod. Pa tudi jame za stojke, kjer je najbrž stala nekakšna lesena stavba. Čeprav najdbe na pogled niso primerljive z nedavno odkritimi mozaiki ali freskami v Celju, so po strokovni plati vsekakor zanimive. Potrjujejo namreč tezo pomembnega arheologa Jaroslava Šašlja, da naj bi bila v Stari vasi pri Velenju lokacija poštne postaje Upellae. “Gre za postajo, ki naj bi bila med Colatiem, starim trgom pri Slovenj Gradcu in Celeio. Obstaja več teorij, več lokacij. Šašelj je zagovarjal, da je bilo to v Stari vasi pri Velenju. In če pogledamo geografsko, je mesto raziskav od Stare vasi oddaljeno le nekaj sto metrov,” je povedala vodja celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Danijela Brišnik.

banner-teal

Da se je v antiki na tem področju dogajalo nekaj pomembnega, potrjujejo tudi raziskave na območju, kjer je predvidena tretja razvojna os med Velenjem in Slovenj Gradcem. Tam so arheologi prav tako odkrili nekaj najdb, dodaja Brišnikova. Najdbe ob tovarni Gorenje bo po končanih raziskavah prevzel Pokrajinski muzej Celje, sogovornica pa upa, da bodo v prihodnje tudi na ogled javnosti.

TS
Foto: ZVKD

51427917_1967028683606232_2701042629658804224_o
Arheologi so na najdišču odkrili kamnito tlakovanje. Odkritja so v precej slabem stanju, zato namena tlakovanja doslej še niso odkrili.