Je posel bil sporen ali ne?

13:20

Na okrožnem sodišču v Celju se je danes nadaljevalo sojenje nekdanjemu večinskemu lastniku in nadzorniku Klasja Tomažu Ročniku ter nekdanji direktorici Klasja Dragici Veršič. Obtožnica jima očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kar jima grozi od enega do osmih let zapora.

Gre za domnevno sporne posle prodaje premičnega in nepremičnega premoženja, pri katerih naj bi prišlo do oškodovanja Klasja v višini več kot 11,5 milijona evrov. Na drugi strani naj bi se Ročnikova družba Millcom pri tem okoristila za več kot 7,7 milijona evrov.  Obtožena sta že lani vse očitke v celoti zavrnila in dejala, da sta poskušala Klasje rešiti pred izvršbo, ki bi jo sprožil denacionalizacijski upravičenec. A to po mnenju izvedenca ekonomske stroke Draga Dubrovskega, ki je pričal na eni zadnjih obravnav, ne more biti razlog za odprodajo vseh sredstev. Po njegovem mnenju so s tem poslom družbo izpostavili prevelikemu tveganju.

Sodišče, Tomaž Ročnik in Murko - 6.9.2017 poslana na NT
Foto: SHERPA

Nasprotno pa je danes povedal danes Milan Jurčič, ki je v Klasju opravljal revizijo poslovanje. Po njegovem mnenju prodaja premoženja Klasja ni bil sporen posel in s tem  družba ni bila oškodovana. Kot je Jurčič pojasnil sodnici Ingrid Lešnik med svojim zaslišanjem, če v Klasju do odprodaje premoženja ne bi prišlo, bi bila družba v takšnem položaju, da bi bili takrat izpolnjeni vsi pogoji za stečaj.

Sojenje se nadaljuje jutri.

SŠol

narocite-nt

Deli