Jubilej Društva upokojencev Ljubečna

12:30

Društvo upokojencev Ljubečna praznuje 40-letnico. Vse skupaj se je začelo zelo skromno, saj je bil prvi sestanek v prostorih zasebne hiše pri Štefanu in Mariji Samec na Ljubečni, nadaljevalo pa se je v Pelkovi hiši na Kocbekovi cesti. Vloženega je bilo veliko prostovoljnega dela, da so hišo toliko usposobili, da so jo lahko uporabljali za društvene prostore.
Ker je bila stavba občinska, se je občina odločila, da jo bo prodala ali porušila. Društvo je dobilo zagotovilo krajevne skupnosti, da bi lahko imelo svoje prostor v prizidku, ki so ga začeli takrat graditi. Vložiti je bilo treba veliko naporov, dobre volje in prostovoljnega dela, da so prostore uredili tako, da jih bodo tudi prihodnje generacije še lahko uporabljale.

Naslovnica brošure, ki jo je društvo upokojencev z Ljubečne izdalo ob 40-letnici. Gradivo zanjo sta pripravili Hermina Centrih in Kristina Mastnak.
Naslovnica brošure, ki jo je društvo upokojencev z Ljubečne izdalo ob 40-letnici. Gradivo zanjo sta pripravili Hermina Centrih in Kristina Mastnak.

Danes bi bilo to še precej težje. Malim društvom časi niso naklonjeni, težave so z davčnimi blagajnami, delo otežuje »papirologija«, ki jo morajo upoštevati vsa društva. DU Ljubečna se lahko pohvali, da je doslej delalo dobro. Aktivni so člani športnih sekcij. Sodeluje z društvi iz okolice, s krajevno skupnostjo, šolo, prireja srečanja in izlete. Tedensko je na voljo telovadnica, kjer poteka telovadba.

Poverjenice, ki so tudi v skupini starejših za starejše, obiskujejo člane in pomagajo, kjer je možno. Prebivalstvo je v tako majhnem kraju bolj povezano in se med seboj pozna bolj kot v mestih. Lažje je navezati stike z ljudmi, ki potrebujejo pomoč.
Da je Ljubečna res nekaj posebnega, pove podatek, da je leta 1991 v kraju nekaj časa živel krokodil, ki so ga kasneje premestili v Maribor. Dve leti že na Ljubečni gnezdijo štorklje, ki po ljudskem izročilu prinašajo otroke. Naj jih v KS Ljubečna prinesejo čim več. Tako se bodo z vnuki tudi upokojenci malo »pomladili.«
Da bi le bili zdravi in bi dočakali naslednjo okroglo obletnico.

KM

Deli