Kako zdravi smo na Celjskem?

11:35

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdelal projekt Zdravje v občini, ki kaže prikaz zdravstvenega stanja ljudi v slovenskih občinah. S projektom želijo okrepiti zdravje prebivalstva v lokalnem okolju ter omogočiti boljšo dostopnost in dosegljivost zdravstvenih podatkov v Sloveniji. Pregledali smo, kako je z občinami na Celjskem.

Na območju Celja bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev traja povprečno 15 dni v letu, kar je več kot v Sloveniji na sploh. Celje v primerjavi z ostalimi občinami krepko prednjači po številu oseb, ki se zdravijo zaradi visokega krvnega tlaka in zaradi sladkorne bolezni. Višji od slovenskega povprečja je tudi delež ljudi, ki doživijo srčni infarkt. V naši občini je tudi več tistih, ki zaradi slabšega zdravstvenega stanja potrebujejo pomoč na domu. Se je pa v Celju nekoliko zmanjšala stopnja samomorilnosti. Dobra novica je ta, da se Celjani v primerjavi z ostalimi občani v Sloveniji dobro odzivajo na preventivne zdravstvene programe, predvsem sta to Svit in Zora za odkrivanje predrakavih stanj črevesja in dojk. Skoraj popolnoma enaki so tudi podatki za občino Velenje.

banner-teal

zdravila3pix

Na območju Laškega izstopa predvsem višje število srčnih kapi, pa tudi višja stopnja samomorilnosti. V Laškem je več tudi kadilcev v primerjavi z ostalimi občinami v Sloveniji.

tlak-meritveObčine v Savinjski dolini so sicer po zdravstvenem stanju sicer primerljive s slovenskim povprečjem, le Mozirje denimo izstopa po številu alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Te podatke so tudi analizirali v projektu, saj je alkoholizem ena izmed zasvojenosti in je danes označen za bolezen.

Za Šentjur je značilno, da so tamkajšnji prebivalci zaradi bolezni manj odsotni z dela kot na primer v Celju ali Velenju, manj je tudi srčnih kapi, izredno nizko pa je tudi število kadilcev.

In medtem ko je ravno za Šentjur še pred leti veljalo, da je tam visoka stopnja samomorilnosti, pa so se ti podatki drastično spremenili. Analiza projekta Zdravje v občini je zdaj pokazala, da sta zdaj v vrhu po številu samomorov Braslovče in Vojnik.

SŠol

Deli