Končana dela na Muzejskem trgu

Po zaključku restavratorskih del na ogled tudi izjemno ohranjene freske

17:49

Mestna občina Celje je zgradila podzemni objekt za zaščito arheoloških ostalin, ga z dvema podzemnima hodnikoma povezala s kletjo Stare grofije ter s tem zaključila nekaj več kot 1,5 milijona evrov celovito obnovo Muzejskega trga.

Obnovljen Muzejski trg...podnevi
Obnovljen Muzejski trg…podnevi

Ko bodo zaključena tudi restavratorska dela, bo razstava dragocenih arheoloških najdb, ki pričajo o bogati zgodovini Celja odprta za javnost. Odlično ohranjene freske, ki so jih arheologi med obnovo trga odkrili v kompleksu rimskodobne vile, so izjemne in zelo redke, zato na občini verjamejo, da bodo privabljale številne domače in tuje turiste.

Obnova Muzejskega trga, ki je v celoti zavarovan kot arheološki in naselbinski spomenik, se je začela leta 2017. Celjska občina je obnovila celotno gospodarsko infrastrukturo, položeni so bili novi tlaki, nameščena nova urbana oprema ter javna razsvetljava. Postavljeni so bili pitnik, posajena nova drevesa in pred kratkim nameščeni tudi podzemni zbiralniki komunalnih odpadkov.

Obnovljeno je bilo 2873 kvadratnih metrov trga, povrnjen nekdanji ugled, atraktivnost in s tem poudarjena njegova zgodovinska vrednost. Hkrati je bilo obnovljenega tudi približno 800 kvadratnih metrov trga Na okopih, kjer je občina uredila manjše parkirišče in skladno z zahtevami celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija zgradila opečni zid. Ta razmejuje parkirišče in prehod, ki Gosposko ulico povezuje s Savinjskim nabrežjem.

Celovita obnova Muzejskega trga in dela trga Na okopih je skupaj z arheološkimi raziskavami stala nekaj več kot milijon, izgradnja podzemnega objekta s hodnikoma in arheološkimi raziskavami pa nekaj več kot pol milijona evrov. Denar je Mestna občina Celje zagotovila v občinskem proračunu.

RG

Foto: Matej Novak, RCP

Deli