Konec prihodnjega leta trgovanje na novi tržnici

13:52

Nova pokrita tržnica ob Cankarjevi ulici bo občanom Velenja možnost kupovanja domačih pridelkov omogočila konec prihodnjega leta. Za ureditev nove tržnice bo občina čez palec namenila pol milijona evrov. Trenutno čaka na gradbeno dovoljenje za to naložbo.

Trgovanje z domačimi živili je že sedaj živahno ob Cankarjevi cesti, le da so prodajna mesta ločena na tri sicer povezane sklope. Zaradi te razpršenosti želi občina prostor za trgovanje urediti pod eno streho. Zmagovalni predlog idejne ureditve tržnice je prispevalo podjetje Arhena. Kako bo prostor videti, pa vodja urada za urejanje prostora na velenjski občinski upravi Branka Gradišnik.

Prostor pred tržnico bo urejen iz zelenih in betonskih površin. Ob nadstrešnici je predviden trikotni zeleni otok, kjer bodo lahko ljudje tudi posedeli in opazovali fontano z vodnim koritom. V tem trenutku lahko svoje izdelke prodajalci prodajajo v 12 prodajnih hiškah, nova tržnica pa bo imela 14 stalnih prodajnih mest. Dodatne prodajane mize bodo pod nadstreškom, tako da bodo prodajalci na suhem tudi ob slabem vremenu.

TS

Tržnica Velenje

narocite-nt