Korak k izboljšanju razmer v družinski medicini?

13:23

Vlada je sprejela sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z aneksom št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. To pomeni, da celjski zdravniki najverjetneje 1. junija vendarle ne bodo podali svoje odpovedi. Kljub temu so v zdravniških vrstah previdni.

Na vladi pravijo, da je sprejetje aneksa pomemben korak k reševanju problematike družinske medicine. »V aneksu se spreminja zgornja meja glavarinskih količnikov, ko lahko družinski zdravnik ali pediater na primarni začne odklanjati opredeljevanje novih zavarovanih oseb na 1895 glavarinskih količnikov. Timi, ki presegajo glavarinski količnik bolnikov ne bodo izpisovali, jih bodo pa vzpodbujali za izbiro osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino,« pravi minister za zdravje Aleš Šabeder.

Zdravstveni dom Celje
Zdravstveni dom Celje

V letu 2019 lahko družinski zdravniki ali pediatri na primarni ravni odklonijo opredeljevanje novih bolnikov, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. »Obstoječi timi z glavarino nad 1895 na podlagi danes sprejetega aneksa št. 1 svojih bolnikov ne bodo izpisovali, bodo jih pa vzpodbujali za izbiro osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino. Opredeljevanje novih zavarovanih oseb so najprej dolžni izvajati vsi timi, ki v letu 2019 ne dosegajo določenih 1895 glavarinskih količnikov oziroma timi, ki ne dosegajo 1383 opredeljenih zavarovanih oseb ter timi z najmanjšim številom glavarinskih količnikov ali opredeljenih zavarovanih oseb v območni enoti,« dodaja Šabeder.

Sezname zdravnikov, ki še lahko v določeni območni enoti sprejemajo bolnike, bo zagotovila Zdravstvena zavarovalnica Slovenije.

Ministrstvo za zdravje pripravlja tudi uredbo ukrepov za administrativno razbremenitev družinskih zdravnikov in nov obračunski model za financiranje dejavnosti družinske medicine.

Foto: SHERPA

Deli