»Kovine v tleh so nevidna grožnja«

Sanacija zemljine pri dveh od desetih celjskih vrtcev še letos

8:31

Potem ko so mediji objavili skrb vzbujajoče rezultate ponovne analize prisotnosti težkih kovin na igriščih dveh celjskih vrtcev, so starši stvari vzeli v svoje roke. Predvsem odločnost in zagnanost dveh mamic je pripeljala do tega, da so se sredi minulega tedna v prostorih celjske občine starši vendarle srečali z odgovornimi, ki vodijo oziroma bodo vodili projekt zamenjave onesnažene zemljine. Pomanjkanje informacij je glavni očitek, ki so ga starši v prvi vrsti usmerili na celjsko občino. To je na sestanku, ki se ga je udeležil vrh okoljskega ministrstva z ministrom Simonom Zajcem na čelu, zastopal vodja oddelka za okolje in prostor Dušan Slapnik. Starši so med prisotnimi pogrešali župana Bojana Šrota.

Okoljski minister Simon Zajc je zbranim staršem razkril, da je ministrstvo že izbralo izvajalca del za sanacijo prvi dveh vrtcev, in sicer enote Mavrica Vrtce Anice Černejeve in enote Ringa raja Vrtca Zarja. Če se neizbran ponudnik na izbiro ne bo pritožil, se bodo obnovitvena dela lahko začela že v prvi polovici oktobra. S pogodbo je določeno, da mora izvajalec delo opraviti v 130 dneh od dneva podpisa pogodbe o izvedbi del, ki so ocenjena na skoraj 600 tisoč evrov. Ves denar za ta vrtca in za preostalih osem vrtcev bo zagotovila država. In kot je zagotovil minister Zajc, je denar za sanacijo celjskih vrtcev zagotovljen. Sanacija preostalih vrtcev naj bi bila predvidoma končana do leta 2022.

Primer Hudinja se ne sme ponoviti

Pri obeh vrtcih, ki bosta še letos deležna sanacije, naj bi to sicer izvedli že poleti, a kot sta staršem pojasnila minister in direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte, je bilo še pred začetkom del treba pripraviti in urediti vse pravne podlage. Oba sta poudarila, da se ministrstvo zaveda grožnje, ki jo predstavljajo v tleh skrite težke kovine, prav zaradi tega mora biti sanacija kakovostno izvedena. »Nova zemljina mora biti čista, treba je tudi ustrezno poskrbeti za odlaganje onesnažene zemljine,« je poudarila Tanja Bolte in dejala, da bodo ob onesnaženi zemljini pri nekaterih vrtcih zamenjali tudi ograjo.
Profesorica na ljubljanski biotehniški fakulteti Helena Grčman je pojasnila, da bodo strokovnjaki na fakulteti budno spremljali sanacijo zemljine, opravili bodo tudi nadzor nove zemljine in kontrolni monitoring. Pojasnila je, da so na fakulteti pred začetkom sanacije pri omenjenih vrtcih opravili novo obsežnejšo raziskavo onesnaženosti tal, in sicer za namen priprave sanacije. Pri enoti Ringa raja so tako odvzeli 97 in pri Mavrici 132 vzorcev. Analiza vzorcev je pokazala povišane vrednosti cinka, svinca in kadmija. »Kovine v tleh so nevidna grožnja,« je dejala Grčmanova in dodala, da je v Celju največja težava, da brez meritev sploh ne morejo vedeti, s kakšno zemljo imajo opravka: »Večina mesta namreč stoji na industrijskih odpadkih. Ko so gradili infrastrukturo, hiše, bloke …, so za nasutje uporabili material iz industrije. Zato je tudi vsaka meritev drugačna. V vrtcu Ringa raja je na primer na eni polovici igrišča stanje boljše, medtem ko je na drugi katastrofalno.«
Kot je še pojasnila, bo moral izvajalec del izvesti odkop zemljine do globine 50 do 60 centimetrov, ponekod tudi do 80 centimetrov. Temu bo sledila rekultivacija igrišč.

banner-teal

Kakšen je vpliv na zdravje?
»Mi lahko kdo pove, kakšen vpliv bo imela igra mojih dveh otrok na tem igrišču na njuno zdravje? Eden je pravkar dopolnil tri leta in se na tem igrišču igra že od enajstega meseca,« je zanimalo prestrašeno mamo. Enoumnega odgovora ni dobila. Strokovnjaki za omizjem so ji pojasnili, da je to odvisno od tega, koliko zemlje je zaužil, kakšna je bila vsebnost težkih kovin v zemlji in kakšno je njegovo telo. Helena Grčman z biotehniške fakultete je starše skušala pomiriti s podatki enega od ljubljanskih vrtcev, kjer so se malčki igrali na zemlji, kjer so izmerili močno prekoračene kritične vrednosti svinca, a se v krvi otrok to ni nič poznalo. »A če se hočemo prepričati, predlagam meritve,« je dodala Grčmanova. Starši so se s predlogom strinjali, na ministrstvu bodo to možnost tudi proučili.
Vse do zamenjave zemlje in v času del je treba upoštevati že pred leti spisan in zdaj dopolnjen ter posodobljen protokol. Kot je pojasnila Simona Uršič iz NIJZ, lahko že ob upoštevanju tega protokola znatno omejimo vnos težkih kovin v telo otrok. »Ključni ukrepi so preprečevanje prašenja z dobro zatravljenostjo, skrb za higieno in čiščenje prostorov. Vseh teh ukrepov bi se morali Celjani držati tudi doma. Ukrepi so lahko učinkoviti, a jih je treba poznati.« Čeprav v občini poudarjajo, da se v vrtcih protokola že držijo, večina staršev o tem ni vedela ničesar in so zanj na sestanku z ministrom slišali prvič.

vrtec ringa raja
Tako so omejili dostop do najbolj onesnaženega dela igrišča v enoti Ringa raja. A žal šele na prigovarjanje staršev.

Neobveščenost boli
Pomanjkanje informacij in izmikanje odgovorom sta starše najbolj zmotila. »Ni prav, da smo danes tukaj zaradi dela in angažiranja dveh mamic. Neobveščenost boli. Ko zboliš, vidiš, da si sam sebi zanikal, da živiš v takšnem okolju, da si zanikal zdravje svojega otroka. Starši, Celjani, smo prvi, ki se moramo ozaveščati, vi ste pa tisti, ki ste nosilci politik, odločitev, ukrepov,« je zbrane opozorila ena od mamic. »In vi ste tisti, ki nam tu lahko največ pomagate. Z roko v roki torej lahko naredimo vsi veliko, brez kazanja s prstom,« je dejala. Starši so s sestanka odšli z nekoliko mešanimi občutki, a vendar zadovoljni, da jim je končno nekdo povedal, kaj se dogaja in kaj bo sledilo. Nekoliko so bili razočarani nad odnosom občine, ki je tudi ustanoviteljica javnih vrtcev. V dvorani so pogrešali župana Bojana Šrota, ki je na zadnji seji mestnega sveta le nekaj dni pred sestankom govoril o medijskem poročanju o tem problemu, ki naj bi bil po njegovem mnenju neprimeren.
Minister Simon Zajc je staršem zagotovil, da se bodo na ministrstvu trudili, da jih bodo sproti in korektno o vsem obveščali tudi na spletni strani. Še pred začetkom del bodo spet sklicali sestanek s starši, na katerem bodo tudi izvajalci predstavili potek sanacije.

Okoljski minister Simon Zajc: »Za celjske vrtce je denar zagotovljen. Za prihodnje pripravljamo nov Zakon o varstvu okolja, predlagali bomo preoblikovanje že obstoječega namenskega sklada, katerega sredstva bodo namenjena stabilnemu financiranju sanacij podobnih območij v Celju v daljšem časovnem obdobju. Te sanacije so namreč dolgotrajne in zelo drage.«

LKK

Deli