Lik trgovca v novi številki Zgodovine za vse

12:03

Zgodovina za vse izhaja kot knjižni izdelek Zgodovinskega društva Celje že vse od leta 1994. Revija izhaja dvakrat letno in že od vsega začetka se ukvarja z zgodovino vsakdanjega življenja, posebna odlika revije je poudarek na pripovedništvu. Tokrat je ena od razprav povezana s Celjem, saj so predstavljene potopisne črtice Gvidoma Serneca, pripadnika celjske, slovensko govoreče meščanske družine.

zgodovina za vse2018Zadnja številka revije Zgodovina za vse je podobno kot prejšnje razdeljena na tri dele. Druga številka 24 letnika Zgodovine za vse prinaša štiri razprave. V prvi je Blaž Javornik odprl nepoznano temo, kako je celjski politik Gvidon Sernec v liberalnem časniku Slovenski narod objavljal potopisne črtice, pravi urednik revije dr. Borut Batagelj.

V drugi razpravi sta Petra Kavrečič in Milan Radošević pod drobnogled vzela turistični razvoj v Istri v času Avstro-Ogrske in italijanske uprave. Tretja razprava je delo domače avtorice, Marije Počivavšek iz Muzeja novejše zgodovine Celje. V njej se je lotila raziskovanja lika trgovca v prvi polovici 20. stoletja. Zadnja razprava je delo Mateje Rataj, v kateri so avtorica ukvarja s prepletom dveh štajerskih družin med svetovnima vojnama. Kot vedno je drugi del namenjen prispevkom s področja historične teorije in polemike.

Tretji del je namenjen ocenam knjig. Čeprav je izdajatelj revije Zgodovinsko društvo Celje, želijo z različnimi razpravami stopiti iz lokalnih okvirjev, zaključuje Borut Batagelj.

Kot je poudaril Batagelj Zgodovine za vse niso dobro sprejeli le zgodovinarji, študentje zgodovine in drugih humanističnih ved, ampak je naletela na velik odmev tudi v javnosti.

BGO

narocite-nt

Deli