MCC: Še pred leti kriza, zdaj “sladki problemi”

Mestni svet o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v Celjskem mladinskem centru

9:54

Celjski mestni svet je dal Celjskemu mladinskem centru soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v višini nekaj več kot 32 tisoč evrov, ki jih bo center porabil za investicijska in vzdrževala dela, kot to nalaga tudi statut zavoda. Na ta način se je mestni svet tudi seznanil z dobrim poslovanjem zavoda, ki se je še pred nekaj leti soočal z izgubo.

Celjski mladinski center (MCC)
Celjski mladinski center (MCC)

Župan Bojan Šrot je to tematiko glede na krizno poslovanje celjskega mladinskega centra pred leti označil kot sladko točko dnevnega reda, svetnik Damir Ivančič, sicer tudi predsednik sveta zavoda MCC, pa je dejal, da je ta v vsej svoji zgodovini posloval pozitivno in dobro, razen leta 2015.

“Ustanovitelj je takrat odreagiral pravilno, pokazal zdrav, razumen in odgovoren pristop k sanaciji težav. Rezultat, kateremu smo zdaj priča in vsebina delovanja MCC, kamor se mladi radi zatekajo in kjer so deležni pozitivnega sprejema, sodelovanja, rasti in pridobivanja izkušenj, kaže na to, da je šlo za pravilno odločitev”, je v svojem govoru na seji povedal Damir Ivančič.

Direktorica Celjskega mladinskega centra Sonja Majcen je pojasnila razloge za boljše poslovanje centra v zadnjih letih:

“Pred gre to pripisati povezavanju hostla v mednarodne projekte, se čimer se širi tudi njegova prepoznavnost. To je tudi prispevalo k temu, da smo lani imeli rekorden obisk hostla, sedem tisoč nočitev, kar je pomenilo 49 odstono zasedenost.”

Sonja Majcen, direktorica MCC
Sonja Majcen, direktorica MCC

In za kakšna investicijska in vzdrževalna dela bodo v MCC-ju namenili presežek denarja?

“V največji meri je najprej treba obnoviti hostel, od leta 2010, ko je bil hostel ustanovljen kakšnih večjih konkretnih investicij ni bilo. Zato je treba zamenjati pograde, okna, vrata itn, v okviru MCC pa tudi učilnice in učilniško opremo”, je še povedala Sonja Majcen.

V Celjskem mladinskem centru sicer na leto beležijo več kot 500 tisoč evrov prihodkov, od tega okrog 130 tisoč evrov na račun evropskih projektov, glavnino denarja za izvajanje javne službe pa zagotavlja ustanovitelj, Mestna občina Celje.

Preberite še:

MCC z razstavo o evropskih volitvah v državnem zboru

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA

narocite-nt

Deli