Med mladimi veliko zanimanja za počitniško delo

8:00

Da lahko mladi poleti nekaj zaslužijo, hkrati pa skrbijo za svojo lokalno skupnost, že 17 let skrbi Mestna občina Velenje. Ta je prejela prošnje 200 mladih, ki želijo sodelovati v projektu Čisto moje Velenje in tako v domačem mestu opravljati počitniško delo.

Dijaki urejajo okolico krajevnih skupnostih, šol in javnih zavodov, pomagajo varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Prav tako sodelujejo pri izvedbi tradicionalnih taborjenj in pri izvedbi delavnic tamkajšnje medobčinske zveze prijateljev mladine. Med drugim pomagajo v turistično informacijskem centru in v mladinskem hotelu Velenje. Posameznik za uro dela prejme pet evrov bruto, lahko pa opravi največ 38 ur oziroma dela pet delovnih dni.

Ob tem, ko mladi skrbijo za urejeno in čisto okolje, krepijo medgeneracijsko sodelovanje in sklepajo nova prijateljstva. Občina s projektom med drugim omogoča finančno pomoč mladim oziroma njihovim družinam, pomaga pa jim tudi pri krepitvi zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitivnega odnosa do urbane opreme.

TS
Foto: MOV

IMG_20160629_135913
Takole so mladi pri sodelovanju v projektu Čisto moje Velenje zavihali rokave pretekla leta.