»Med nami ni bilo egoizma.«

9:09

»Mladinske delovne brigade smo zgradile veliko pomembne infrastrukture in žal bi bilo, če bi to vse utonilo v pozabo,« so bile uvodne besede Janeza Kukoviča, pobudnika ustanovitve kluba Mladinska delovna brigada Miloša Zidanška. Ustanovili so ga letos z namenom, da prostovoljno delo mladinskih brigad ne bi utonilo v pozabo. »Zasledili smo, da mladi sploh ne vedo, kdo so bili brigadirji in kaj so počeli, ter da imajo popačene predstave. Mislijo namreč, da so bili brigadirji tisti, ki so morali z delom odslužiti kazen.«

Razstava Mladinska delovna brigada Miloš Zidanšek
»Res smo sprejemali drugače misleče. V času današnje ksenofobije je to kar težko razumljivo.« (Foto: SHERPA)

»Priznanja akcije so precej pripomogla, da so v službi napredovali in da so se naslednje leto lahko pridružili akciji. Spomnim se, kako sem zaradi udarniške značke dobil po končani mesečni akciji še dodatni dopust in sem lahko s prijatelji šel na morje.«

Razstava Mladinska delovna brigada Miloš ZidanšekMladinske delovne brigade so delovale na lokalni, republiški in zvezni ravni. Zvezna delovna akcija Kozjansko je trajala od leta 1972 do 1987. V eni izmeni, ki je trajala skoraj mesec dni, je tudi do tristo mladih gradilo ceste, vodovode, pomagalo pri polaganju električne in telefonske napeljave ter pri kmečkih opravilih. Tam so se kalili brigadirji, ki so kasneje prevzemali pomembnejše naloge v drugih akcijah. Franc Škoberne – Jimmy je svojo pot brigadirja in kasneje komandanta začel prav v kozjanski akciji, ki je bila zelo spoštovana. »Občinska uprava me je takrat poslala, da sem poskrbel za nemoten potek prehranjevanja. Dobil sem spiske, kaj moramo kuhati in koliko kalorij morajo brigadirji dobiti. Poleg tega sem moral poskrbeti za namestitev. Takrat sem pridobil izkušnje, ki so mi prišle prav kot kasnejšemu komandantu brigade v Posočju.«

BGO

narocite-nt