Mednarodni projekt Živeti po pameti

19:17

Učitelji in dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ŠC Celje smo v tem šolskem letu sodelovali v mednarodnem projektu z naslovom Živeti po pameti, ki ga je razpisal in sofinanciral Zavod RS za šolstvo.
V projekt so bili dejavno vključeni tudi partnerji iz držav nekdanje Jugoslavije, in sicer iz Splita in Novega Sada.
V skladu s strategijo razvoja Slovenije 2030 je eden od razvojnih ciljev tudi zdravo in aktivno življenje, ki mu želi slediti tudi naša šola. Velik izziv za družbo prihodnosti je zagotavljanje zdravih ljudi. Naš namen je vključevanje vsebine zdravega življenjskega sloga v šolski prostor, in sicer na različnih ravneh – od učnega načrta do obšolskih in interesnih dejavnosti, pri čemer želimo vključiti pedagoške delavce, starše in zdravstvene delavce ter zagotoviti, da bo vsak mladostnik v času šolanja deležen tudi vsebin s področja zdravja in z njim povezanega življenjskega sloga.
Projekt je pomenil spoznavanje dijakov in učiteljev iz kulturno različnih območij, razpoznavnost in reference različnih šol in možnost integracije v drugih podobnih projektih; medkulturni dialog, spoznavanje drugih kultur, običajev, krepitev strpnosti do drugače mislečih, izmenjavo in primerjavo mnenj ter primerov dobre prakse o zdravem načinu življenja in prehranjevalnih navadah. Cilj skupnega raziskovanja je, da mladi razvijejo pozitivnejšo naravnanost do zdravega načina življenja in s tem povezanega prehranjevanja. V obstoječih kurikulih obstajajo številna vstopna za mesta za tovrstne vsebine.
Zaključno srečanje je bilo decembra v Šolskem centru Celje. Vsaka šola je predstavila dejavnosti, modele in primere dobre prakse ter svojo politiko skrbi za zdravje. V naši šoli je ob predavanjih nastala tudi zloženka Živeti po pameti, s katero lahko dijaki preverijo svoj življenjski slog in dobijo konkretne predloge, kako lahko izboljšajo prehranjevanje, gibanje, spanje, duševno zdravje in zmanjšajo uporabo tehnologije za dobro počutje in zdrave odnose, kar pomembno vpliva na uspešnost posameznika. Z dejavnostmi želimo izboljšati ozaveščenost mladih in zaposlenih o pomenu ter prispevati k temu, da bi zdravje cenili kot eno največjih dobrin in se zavedali, da je pametno živeti po pameti.

Koordinatorica projekta
LIDIJA LESKOVŠEK

01_

banner-ntrc-martinovanje

Deli