Mestna občina bo zamenjala zemljino na igriščih celjskih javnih vrtcev

11:23

Mestna občina Celje bo postopoma zamenjala zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi, in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je  urejen na umetni masi.

zemlja vrtecZa tak ukrep se je odločila na podlagi končnega poročila Kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki ga je prejela v začetku oktobra in iz katerega izhaja, da so z izjemo omenjenih dveh igrišč na vseh ostalih  presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost arzena. Prednost pri sanaciji bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjah in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici. Za sanacijo vrtčevskih igrišč je v rebalansu letošnjega proračuna že namenjenih 450 tisoč evrov, v predlogu proračuna za leto 2018 pa 300 tisoč evrov.

Kontrolni monitoring stanja tal na igriščih celjskih javnih vrtcev so izdelali v podjetju Erico.  Kot so sporočili iz Mestne občine Celje, so vzorce odvzeli na globini do 20 centimetrov in na globini od 20 do 30 centimetrov. Oceno stanja tal so izdelali na podlagi vsebnosti potencialno nevarnih kovin, in sicer kadmija, svinca, cinka, bakra, kroma, niklja, arzena in živega srebra. Vrednotili so jih v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).

AB

Deli