Mestni svet o zdravstvenem domu in prostorih na Gregorčičevi

7:07

Danes se bo znova sestal celjski mestni svet. V okviru obsežnega dnevnega reda bo bo svetnike zaposlovala predvsem obravnavna poročil in načrtov občinskih javnih zavodov in podjetij ter programskih politik v občini, odločali pa bodo tudi o dvigu cen vrtcev.

DL3U9875

Med drugim bo mestni svet obravnaval zaključni račun proračuna za minulo leto, ki kaže, da je bilo uresničevanje načrtovanih prihodkov in odhodkov proračuna 80 odstotno. V okviru obravnave letnih poročil javnih zavodov se bodo svetniki seznanili z lanskim delovanjem in finančnimi načrti za letos, Zdravstvenega doma Celje, pri čemer je pričakovati tudi kakšno razpravo o aktualni problematiki, napovedani kolektivni odpovedi družinskih zdravnikov, o začetku urejanja novih prostorov zdravstvenega doma na Gregorčičevi. Sicer pa je v zvezi s tem na dnevnem redu seje tudi posebna točka, pri kateri bo mestni svet odločal o predhodnem soglasju k menjavi poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 1a s poslovnimi prostori na Gregorčičevi ulici 6. Celjska občina namreč namerava v dogovoru z državo kupiti prostore na Ljubljanski cesti, da bi se lahko preselilo delovno sodišče z Gregorčičeve, s čimer bo izpolnjen še eden zadnjih pogojev za začetek obnove teh dodatnih prostorov za delovanje zdravstvenega doma.

Svetniki bodo odločali tudi o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Celjski mladinski center. Še pred nekaj leti so se svetniki ukvarjali s povsem drugačno problematiko, namreč z izgubo centra in zagotavljanjem denarja za njegovo delovanje.

Mestni svet bo obravnaval še dokapitalizaciji družbe Celeia, ki upravlja Celjski dom v Baški in izvaja počitniške kolonije za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke. Svetniki bodo prav tako, kot so na zadnjih sejah v občinskih svetih drugih občin na Celjskem, odločali o višjih cenah programov v vrtcih, ki so posledica zvišanja plač v javnem sektorju.

Na dnevnem redu današnje seje je sicer tudi obravnava poročila o izvajanju programa za kulturo v občini v letih 2014 do 2020.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA

narocite-nt

Deli