Mestni svet sprejel strategijo razvoja turizma

9:15

Celjski mestni svet je na včerajšnji seji sprejel strategijo razvoja turizma v Mestni občini Celje (MOC) do leta 2023. S tem je mesto prvič dobilo strategijo na področju, ki ga je opredelilo kot svojo strateško razvojno usmeritev.

Panorama Celja s Starega gradu.
Panorama Celja s Starega gradu.

Razprava je bila zelo vsebinska in živahna, na trenutke tudi polemična. Strategijo je pripravilo podjetje Nea Culpa, njena direktorica Neja Petek pa jo je včeraj predstavila svetnikom in med drugim poudarila.

Svetniki, ki so se priglasili k razpravi, so strategijo pohvalil kot dobro pripravljen dokument, svetnica SD Marjana Kolenko pa jo na pot do sprejema pospremila takole.

Da je strategija dobro pripravljena se je strinjal tudi Matevž Vuga iz SMC, kljub temu pa je pozval, da bi glede na pomembnost dokumenta in na slišane predloge in pripombe, pripravljavci strategijo dopolnili in da bi jo na mestnem svetu obravnavali še enkrat.

Mestni svet je po dolgi razpravi naposled glasoval o strategiji in jo sprejeli s večino glasov, zanj je glasovalo 27 svetnikov. Župan Bojan Šrot je po sprejemu dejal, da ga veseli vsebinska razprava, daje pomembno, da je strategija sprejeta, čez kakšno leto pa bi njena izvedba in morebiti novelirana inačica znova lahko bila predstavljena na mestnem svetu.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA

Deli