Na Celjskem večje število travniških požarov

11:27

V zadnjih dneh, odkar je nekoliko lepše in suho vreme, so morali gasilci na Celjskem večkrat posredovati zaradi travniških požarov. Samo včeraj je bilo takšnih požarov na našem območju pet. Kljub temu, da včeraj, ko so lastniki kurili suho travo in vejevje, nato pa se je požar razširil, večja škoda ni nastala, pa ni vedno tako. Poleg tega, da se požar lahko nenadzorovano razširi, gre lahko tudi za povzročanje splošne nevarnosti, kar je kaznivo dejanje.

Ta teden je gorelo že na območjih Velenja, Zreč, Rogaške Slatine, Celja, Šmarja pri Jelšah, Slovenskih Konjic in Žalca. V vseh primerih, ko požar uide izpod nadzora, mora posredovati večje število gasilcev. Nepremišljeno kurjenje lahko povzroči širjenje ognja na sosednja zemljišča, gospodarske in stanovanjske stavbe ter gozdove.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Arhiv PGD Šoštanj – mesto

Policija je zato danes že izdala opozorilo o previdnosti in upoštevanju pravil, saj gre za kršitev, v primeru nevarnosti pa za kaznivo dejanje. V uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju je natančno določeno, kako morajo ljudje za kurišče poskrbeti, na kak način mora biti zavarovano in koliko oddaljeno od ostalih gorljivih stvari in objektov. Prav tako je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra, ki je večja od 20 km/h, ali ob sunkih vetra, ki so močnejši od 40 km/h, ne sme kuriti.

travnik-pix

Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni še v Zakonu RS o gozdovih. Po navedenem zakonu gre za prepovedano ravnanje, v kolikor posameznik kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča in ledine na območjih, kjer ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorom.

Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v Zakonu RS o divjadi in lovstvu in nenazadnje tudi v Kazenskem zakoniku RS, če bi z opuščanjem skrbi za varnost pri kurjenju ogrozili premoženje večje vrednosti ali povzročili nevarnost za zdravje in življenje ljudi.

SŠol

narocite-nt

Deli