Na Konusovem travniku se bo gradilo

13:09

Industrijska cona Slovenske Konjice

SLOVENSKE KONJICE – Občina je konec marca lansko leto začela z gradnjo komunalne infrastrukture v tamkajšnji obrtni coni imenovani tudi Konusov travnik. Obseg del je med letom povečevalo tudi zanimanje investitorjev. Konec lanskega leta so tako že pridobili uporabno dovoljenje za vodovod, kanalizacijo, plinovod ter infrastrukturo za elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. V tem letu bodo dokončali še prometno ureditev.
Kot pravi konjiški župan Miran Gorinšek, je gospodarska aktivnost na tem območju spodbudna: