Na papirju je vse lepo, v praksi pa …

9:36

Pred odprtjem vrtcev

V preteklih tednih smo več pozornosti posvečali šolam in vsem tegobam, ki jih je prinesel pouk na daljavo, v ozadje pa so stopili prav tako zaprti vrtci, ki jih je pogrešalo veliko staršev. Ko je vlada napovedala, da se bodo v ponedeljek ponovno odprla vrata tako šol kot vrtcev, so se mnogi starši malčkov tega razveselili, hkrati pa jih je zaskrbelo ob prebiranju številnih priporočil in navodil, kaj vse bi morali vrtci zagotoviti, da bi bilo bivanje otrok čim bolj varno.
Še bolj zaskrbljeni so zaposleni v vrtcih, kjer ocenjujejo, da so številna priporočila neživljenjska in da bo njihovo izvajanje v celoti ponekod nemogoče zagotoviti.
O tem, kaj je pomenil čas zaprtja, kakšne so posledice in kako se pripravljajo na ponovno odprtje, smo se pogovarjali z Ireno Hren, ravnateljico Vrtca Tončke Čečeve Celje, ki je kot koordinatorica govorila v imenu vseh treh celjskih javnih vrtcev, ter s Tajo Steblovnik, direktorico zasebnega Vrtca Bambi iz Šmartnega ob Paki in predsednico Združenja zasebnih vrtcev Slovenije.
Starši sprašujejo, vrtci še nimajo odgovorov
Kako sogovornici komentirata priporočila, ki jih je pred odprtjem vrtcev izdal NIJZ? Strinjata se, da je nepošteno, da se odgovornost za izvajanje priporočil nalaga ravnateljem vrtcev ob siceršnjem vedenju, da se jih marsikje ne bo dalo izpeljati. V teh dneh vrtci še zbirajo prijave, koliko otrok naj bi se sploh vrnilo, od česar bodo v veliki meri odvisni organizacija dela, možnost delitve otrok v manjše skupine in zagotavljanje potrebnega števila zaposlenih.
»Z izdajo priporočil je NIJZ veliko mero odgovornosti naložil vrtcem. Če tega ne bomo mogli zagotoviti, ker bo potreb po vključevanju otrok preveč, bomo celotno breme nespoštovanja priporočil prevzeli nase. To, da prevzemamo breme, ni čisto pošteno. Eno je napisati navodila, drugo pa jih izvajati,« je kritična Taja Steblovnik. »Vrtci bomo pred veliko dilemo, kaj narediti, morali se bomo znajti vsak po svoje in ravnati po zdravi kmečki pameti glede na to, kar bo izvedljivo v danih razmerah.« Zato meni, da je prav, da vrtci starše seznanijo s tem, česa se ne bo mogoče držati, da bodo vedeli, kakšno je tveganje za otroke. »Sami naj presodijo, če bo to tveganje sprejeli ali ne,« meni Steblovnikova.
Da zaradi prostorskih omejitev povsod ne bo mogoče oblikovati oddelkov na način, kot to določajo priporočila NIJZ, meni Irena Hren, še zlasti če se bo v vrtce vključila večina otrok. »Ubadamo se tudi s vprašanjem, kako zagotoviti zadostno število strokovnih delavcev, glede na to, da je priporočeno, da se oblikujejo manjše vzgojne skupine (8 otrok za prvo starostno in 10 otrok za drugo starostno obdobje). »V tem pogledu smernice prelagajo vso odgovornost na ravnatelje. Tudi starši so se znašli v stiski, kako se odločiti glede vključitve otroka nazaj v vrtec. Skrbi jih, da bodo spremenjeni pogoja dela preveč vplivali na počutje otrok, zato jih v prvi vrsti zanima, kakšen bo protokol ravnanj. V tem trenutku jim na ta vprašanja težko odgovorimo, saj še sami iščemo načine, kako organizirati delo. Trudimo se v čim večji meri sledili priporočilom NIJZ ter na drugi strani urediti pogoje dela, da bo za zaposlene in otroke zagotovljeno varno in spodbudno okolje.«

TC

Več v tiskani izdaji NT 15. maja 2020

sl06_table-3281047

Deli