Naj se Barbari Celjski povrne ugled

23:03

Zgodovino pišejo zmagovalci oziroma so jo nekoč pisali le moški, zato ni čudno, da je bila vladarica Barbara Celjska toliko let opisana zgolj z negativnimi pridevniki. Z novimi dognanji in z novo knjigo, ki so jo predstavili v Pokrajinskem muzeju Celje, se celjski vladarici vrača ugled.

barbaraSlovaška zgodovinarka Daniela Dvořáková iz Zgodovinskega inštituta slovaške akademije znanosti v Bratislavi je z upoštevanjem doslej neznanih virov o Barbari Celjski napisala drugačno knjigo o ogrski, rimsko-nemški in češki kraljici, drugi ženi Sigismunda Luksemburškega. S knjigo, ki jo je v slovenščini izdala Mohorjeva založba,  je želela slovaška zgodovinarka popraviti številne napake in krivice, ki so bile prizadejane tej zgodovinski osebi. O znameniti Celjanki je namreč prevladovalo precej popačeno mnenje in tudi v zgodovinopisju je bila zasidrana podoba Barbare kot razvratnice, brezbožnice. Premalo je bila osvetljena njena druga stran, pravi urednica knjige dr. Cvetka Rezar.

Delo slovaške zgodovinarke je velika lekcija srednjeveške zgodovine, ki nam na vznemirljiv način nudi vpogled v življenjsko zgodbo Barbare Celjske ter v njeno družbeno vlogo srednjeveške kraljice. O tem so se strinjali vsi sogovorniki na pogovornem večeru v nabito polni dvorani Barbare Celjske v celjskem pokrajinskem muzeju.

BGO