Najbolj je razvito Velenje, najmanj Solčava

11:55

Ministrstvo za finance vsaki dve leti izračuna koeficiente razvitosti slovenskih občin, od katerih je nato odvisen delež sofinanciranja projektov iz državnega proračuna. V naši regiji sta na podlagi teh podatkov najbolj razviti občini Velenje in Šoštanj ter najmanj Solčava in Bistrica ob Sotli.

obe-fotki
Glede na podatke ministrstva za finance je med občinami v naši regiji najmanj razvita Solčava in najbolj Velenje. Foto: BJ, SHERPA

V primerjavi z letoma 2016 in 2017 se je koeficient razvitosti najbolj znižal občini Šoštanj, ki je s prvega mesta padla na drugega. Kljub znatnemu povečanju ima najnižji koeficient še vedno Solčava, ki je glede na ta izračun dvakrat manj razvita kot Velenje. Ekonomist in finančni analitik Karel Lipnik:

Direktor občinske uprave Mestne občine Velenje Iztok Mori pravi, da je razvoj v veliki meri odvisen tudi od občin samih in njihovih aktivnosti. Iztok Mori:

V naši regiji je najmanj razvita Solčava, ki je še pred leti zasedla zadnje mesto tudi na nivoju države, a se po besedah direktorice občinske uprave Albina Štiftar razmere v občini izboljšujejo. Albina Štiftar:

Nizek koeficient je za občine lahko tudi priložnost. Bolj kot je ta nizek do večjega odstotka sofinanciranja iz javnih sredstev so upravičene.

VEČ V AKTUALNI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

tabela-tema-koeficientŠO

narocite-nt

Deli