Najhujši napad je na Dobrovljah ter Krašici

11:33

Nekatera gozdna območja Slovenije, so zaradi napada podlubnikov toliko ogrožena, da gre za naravno nesrečo. Do te pride, ko je treba zaradi njihovega napada posekati več kot 400 tisoč kubičnih metrov dreves na leto. Najhuje je ponekod na Gorenjskem, Koroškem in Kočevskem. Na našem območju je položaj najbolj resen v bližnji okolici Nazarij.

Gre za področje Dobrovelj in Krašice. »Tudi pri nas je podlubnik dvignil glavo, kot se reče. V tem trenutku položaj še obvladujemo,« je povedal dr. Darij Krajčič, vodja nazarske območne enote zavoda za gozdove. Ta je zadolžena za gozdove Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Zaradi podlubnikov je »padlo« okoli dvajset odstotkov od celotnega poseka dreves, gre pa predvsem za delovanje smrekovega lubadarja. Krajčič opaža, da so lastniki gozdov zelo skrbni, saj se zavedajo nevarnost širitve podlubnikov. Lastniki z zavodom, ki budno spremlja položaj, dobro sodelujejo.

Kljub temu, da v Zgornji Savinjski dolini trenutno ni tako zelo hudo kot ponekod drugod, se lahko razmere hitro spremenijo. Na gozdnatem Solčavskem, posebnih težav zaradi napada podlubnikov, tokrat nimajo.

BJ

Foto: območna enota

podlubniki 1

Deli