Največji šolski center v regiji ima 60 let

14:06

Šolski center Celje je največja izobraževalna ustanova v regiji, ki združuje pet srednjih šol, v katerih je približno tri tisoč dijakov. Ker delujeta v okviru centra tudi višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center (Mic), je treba k temu dodati še 400 študentov in 600 do 800 tistih, ki iščejo različna znanja v okviru Mica. Šolski center letos slavi 60-letnico obstoja. Kot pravi direktor Igor Dosedla, je center 50-letnico proslavili, kot se za abrahama spodobi, a tudi letošnjega jubileja zaposleni ne bodo prezrli, čeprav so po njegovih besedah bolj navajeni delati kot praznovati.
Zavod deluje od leta 1959, ko se je pod imenom Srednja tehniška šola Celje pričelo izobraževanje na področju gradbeništva in strojništva. Prvo leto pouka je šola izvajala na I. gimnaziji, nato v stavbi v Gaberju, dokler ni konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let zrasla današnja stavba centra.
Če je pred leti veljalo, da je treba imeti gimnazijo skoraj v vsaki vasi, je zadnja leta slišati predvsem pozive mladim, naj se odločajo za poklicno pot, saj gospodarstvu primanjkuje določenih kadrov. Kako na to gledate v centru, kjer imate tako gimnazijske kot tehnične in poklicne programe?
Že ves čas sem poudarjal, da bo država morala nekoč spoznati, da potrebuje za normalen razvoj paleto vseh poklicev, tako vrhunske družboslovce kot tudi vrhunski inženirski kader ter dobre »poklicnike«. Kdo pravi, da odličnjak ne sme iti na poklicno šolo? A vse to mora biti v ustreznih mejah. Nobena evforija ni dobra. Zato moramo izobraževati na zavodu tako za študij na družboslovnih fakultetah, na visokih in višjih strokovnih šolah, pa tudi za zaposlitev. Trenutno se mi zdi dobra naložba izobraževanje na tehniški gimnaziji, ki jo imamo v sklopu Gimnazije Lava. Tu dobijo dijaki poleg širokega gimnazijskega znanja tudi osnove za študij tehnike, saj imajo del predmetnika obarvan s stroko. Pri nas so to mehanika, elektrotehnika in računalništvo.
Glede na nihanja pri vpisu v programe lahko v okviru tako velikega centra, kot je vaš, gotovo lažje rešite težave, ki se ob tem pojavijo?
Smo sorazmerno neobčutljivi za nihanja. Bili so časi, ko smo imeli več kot 800 gimnazijcev in bistveno premalo dijakov v poklicnih in strokovnih šolah. A stvari se počasi postavljajo na pravo mesto, saj imamo že nekaj let omejitve v vsaj sedmih tehniških in tudi v posameznih poklicnih programih. To pomeni, da se vpisujejo v te šole zelo dobri dijaki, s katerimi se da tudi veliko narediti in jih pripraviti tako za nadaljevanje izobraževanja kot za zaposlitev Nekatere zgodbe se torej spreminjajo. Zanimanje za tehniko se veča, saj to narekuje morda celo prehiter napredek tehnologije.

Več v tiskani izdaji NT

TC

foto 1Igor Dosedla, direktor Šolskega centra Celje

narocite-nt