Onesnaženje ogroža vodni živelj in rastline

16:27

Cinkarna Celje je objavila povzetek ocene ekološkega tveganja za vodotoka Hudinja in vzhodna Ložnica zaradi vtoka onesnažene podtalnice, ki ga je izdelala nemška družba CDM Smith.

Cinkarna CeljeNemci so od aprila do novembra analizirali vzorce iz lokacije aktualne proizvodnje. Kemijska analiza ni pokazala negativnega učinka, so pa ekološki preizkusi potrdili poslabšanje ekološkega stanja rek Hudinje in Ložnice. Na območju pri mostu čez Kidričevo cesto rezultati kažejo na negativen vpliv na vodne rastline. Razlog sta cink in arzen. Na mestu stika stare struge Voglajne z Ložnico manjka vrsta rakov, kar strokovnjaki pripisujejo vtoku z arzenom onesnažene podtalnice. »Na območjih kjer dotok onesnaževalcev – cinka, arzena in klorobenzena – ni povsem jasen, bomo opravili dodatne preiskave, na dveh območjih pa bomo v najkrajšem možnem času postavili hidravlične zapore,« je napovedane ukrepe predstavila tehnična direktorica Cinkarne Nikolaja Podgoršek Selič.

Poudarila je, da onesnaženje ni nevarno za zdravje ljudi, prav tako ni možnosti, da bi ta onesnažena podtalnica ogrozila vire pitne vode.

Podjetje bo začelo priporočene ukrepe izvajati takoj, ko bo prejelo ustrezna dovoljenja pristojnih državnih služb. Za sanacijo tega območja, ki naj bi trajala od pet do deset let, so rezervirali 5,8 milijona evrov. Do sedaj so porabili 650 tisoč evrov.

LKK