»Nekatere anomalije bo treba odpraviti«

8:53

Centri za socialno delo (CSD) so pred največjo spremembo v zgodovini Slovenije. Prihodnje leto bo namreč Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uvedlo reorganizacijo dela. Nov sistem bo ohranil vseh 62 centrov in 1.248 zaposlenih in uvedel 16 območnih centrov. Gre za spremembo socialne politike. Kako bo vplivala na ljudi in na stroko?

Z direktorico CSD Celje Olgo Bezenšek Lalić smo se za tiskano izdajo Novega tednika pogovarjali o reorganizaciji centrov za socialno delo, novostih, ki jih prinaša socialna zakonodaja, o revščini in o tem, da nekateri pomoč centrov tudi izkoriščajo.

Direktorica CSD Celje Olga Bezenšek Lalić pravi, da je reorganizacija nujna, a kljub temu izrazi pomisleke glede določenih stvari, ki jih bo prinesla sprememba.

»Socialni delavci ne dvomimo v svoje sposobnosti glede vpeljave reorganizacije, da bo ta zaživela. Pomisleki se nanašajo na možnost, da lahko informacijski sistem, s katerim bomo spremembe vpeljali v prakso 1. oktobra 2018, zataji. Vsebina socialnega dela z uporabniki je jasna. Pri tem se bomo morali še pogovoriti glede organizacije in subordinacije dela v novo ustanovljenih območnih centrih v odnosu do že obstoječih. Še naprej moramo upoštevati specifiko in avtonomnost lokalnega okolja, v katerem določen CSD deluje. Drugi vidik, ki se nanaša na notranje delo, je ekonomičnost pri združevanju računovodske oziroma kadrovske službe. Reorganizacija bo uporabnikom omogočala enakomerno razporeditev strokovnih služb in s tem dostopnost do vseh oblik pomoči, ki jih potrebujejo. Območni direktor, ki bo imel pomočnike, se bo po reorganizaciji manj ukvarjal s strokovnim delom in bolj z upravljanjem ter s komunikacijo v lokalnem okolju.«

Ampak ali ni dobro, da je direktor dobro seznanjen s primeri iz stroke? Tako vsaj ve, kaj se dogaja.

To je res. Vendar bodo njegove osnovne naloge upravljanje, povezovanje in koordiniranje vseh v lokalni skupnosti na področju socialnega varstva. Njegova vključenost v primere bo posredna.

Kako to mislite?

Njegova vloga bo med drugim informativna, tudi zaradi obveščanja javnosti. Ko kličete novinarji, moramo direktorji natančno vedeti, za kaj gre. Sama sem prisotna na kriznih timskih sestankih za določene primere, ki jih obravnavamo. Vodim strokovni kolegij, čeprav zaupam sodelavcem in timskemu odločanju. Ne gre za nadzor, saj ima vsak strokovni delavec v določeni meri avtonomnost pri vodenju postopkov in pri načinu dela. Kot direktorica pa moram zadeve poznati – četudi za pripombo uporabnika. To je popotnica za območne direktorje. Vedeti bodo morali vse, ne glede na količino dela z upravljanjem.

Celjski CSD bo torej območni center?

V Celju bo ustanovljen nov območni center. Verjetno bo v istih prostorih skupaj z že obstoječim lokalnim centrom. Imel bo vodjo, ki bo pomočnik območnega direktorja, enako CSD Šmarje, Laško, Šentjur in Konjice. Velenje, Mozirje in Žalec bodo spadali pod drug območni CSD.

 Celoten intervju je objavljen v tiskani izdaji Novega tednika. 

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA

narocite-nt

Deli