Nekoč k morišču, danes pred televizijo

15:23

Mračno klet Friderikovega stolpa na Starem gradu osvetljuje pritajena rdeča svetloba, nekje iz ozadja se sliši glasba, ki spominja na grozljivke.

Vse to poleg mučilnih naprav, ki so razstavljene v prostoru skupaj z nazornimi opisi, kako so jih nekoč uporabljali, prispeva k temu, da lahko zaslutimo grozo časa med 16. in 18. stoletjem, ko je bila uporaba mučilnih pripomočkov pri prestopnikih, pravih ali po krivici obtoženih, predpisana, kaznovanje pa je bilo javno v obliki premišljenih predstav za ljudstvo. Tudi zato se nova stalna razstava, ki jo je Zavod Celeia Celje na gradu odprl konec avgusta, imenuje Teater groze.
Kustos razstave je Celjan, zgodovinar dr. Andrej Studen, ki se ukvarja z manj običajnimi temami iz preteklosti, med drugim je o zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem pred leti napisal knjigo Rabljev zamah. Zato ga je zavod Celeia povabil k sodelovanju in nastala je razstava, ki prinaša na grad novo zanimivo vsebino, ki jo bogati zloženka v slovenščini in angleščini. V prihodnje naj bi zavod razstavo še dopolnil z videoprojekcijo, obiskovalce pa naj bi prihodnje leto pričakal kostumiran vodnik, kar bo še dodatno prispevalo k naježenju kože.

TC, foto: SHERPA

Več v tiskani izdaji Novega tednika

Stari grad, razstava mučilnih naprav - 28.9.2017 poslana na NT“Tudi v današnjem svetu se dogajajo mučenja, seveda skrivaj. Nič manj barbarski nismo, kot so bili naši predniki,” meni Andrej Studen.

Stari grad, razstava mučilnih naprav , Andrej Studen - 28.9.201Na svetovni dan turizma se je zbralo kar nekaj obiskovalcev, ki jih je zanimalo brezplačno vodenje po razstavi Teater groze.