»Nikoli več si ne želimo učiti glasbe na daljavo«

9:19

Ko so se pred dvema mesecema zaprle vse šole v Sloveniji, se je tudi pouk učencev in dijakov glasbenih šol preselil na splet.
Ker je bilo veliko težav že z vsakodnevnim sledenjem šolskim zadolžitvam, s pisanjem nalog in z učenjem, so nekateri glasbila malo odložili na stran. Nekaj je bilo tudi takšnih, ki so vadenje vzeli kot sprostitev in prostočasno dejavnost. Zagotovo pa velja, da je zlasti pri mlajših otrocih glasbeno učenje pomenilo dodatno delo tudi za starše.
V ponedeljek so se učenci osnovne stopnje glasbenega izobraževanja vrnili k individualnemu pouku v glasbene šole, medtem ko bodo s skupinskim delom nekatere šole še počakale. Pedagogi so veseli vrnitve, saj je jasno, da spletno učenje glasbe ne more biti ustrezna zamenjava za živ stik učitelja in mladega glasbenika. A tudi v glasbenih šolah pouk v novih razmerah ni več takšen, kot je bil, saj morajo tudi tam skrbeti za izvajanje cele vrste higienskih priporočil.

piano-1655558_1280Kako s pihalci in trobilci?
Ob ponovnem začetku izvajanja pouka v glasbenih šolah so se mnogi spraševali, kako to, da se v učilnice vračajo tudi učenci, ki igrajo trobila in pihala. Pri igranju teh nastaja večja količina sline, ki prši v okolico in na površine, kar pomeni, da so učitelji teh glasbil bolj izpostavljeni tveganju za okužbo. Ob tem tudi ne morejo nositi maske, če želijo otroku pokazati, kako naj zaigra. V nekaterih šolah so učitelje dodatno zaščitili s pregradami iz stekla, povsod pa ne.
Na ministrstvu so na vprašanje, zakaj ti učenci nimajo še naprej pouka na daljavo in ali morajo šole posebej poskrbeti za njihovo varnost, odgovorili le, da je izvedba pouka posameznega predmeta v celoti odgovornost vsakega učitelja. »Od njega se pričakuje, da bo na podlagi svojih strokovnih kompetenc v danih razmerah poskrbel za svojo varnost in varnost učenca. To še zlasti velja za učitelja, ki je zaradi posebnosti glasbila, ki ga poučuje, še bolj izpostavljen tveganju. V primeru poučevanja pihal, trobil in petja je treba še bolj skrbeti za ohranjanje primerne medosebne razdalje ter pogostejše umivanje rok oziroma razkuževanje (tako rok kot prostora) v skladu s priporočili NIJZ.«

TC, foto: Pixabay

Več v tiskani izdaji NT 21. maja 2020.

 

Deli