Nova častna občanka

10:02

Dobrna ima novo častno občanko. Po odločitvi občinskega sveta, bo ta naziv podeljen Herti Rošer. Svetniki so na zadnji seji odločili tudi o drugih prejemnikih letošnjih občinskih priznanj.

Rošerjeva je bila učiteljica ter ravnateljica domače osnovne šole ter je bila dejavna – oziroma je še dejavna – na različnih področjih. Med drugim je vodila kulturno društvo, kot dolgoletna članica deluje v turističnem društvu, dejavna je prav tako v župniji. Občani jo poznajo po prizadevnem delu v župnijski Karitas, ki jo je vodila do lani. Do takrat je bila tudi katehetinja. Za častno občanko so jo predlagali župnijska karitas ter turistično in kulturno društvo.

Za delo na turističnem področju ter v občinskih organih, bo letošnji zlati grb prejela Marija Deu Vrečer ter srebrnega Boris Repas. Ta ga bo prejel za svoje udejstvovanje na gasilskem področju ter v folklorni skupini. Podeljeni bodo tudi trije bronasti grbi. Jože Kovač ga bo prejel za delo v društvu upokojencev ter v gasilstvu, Stane Rehar za razvoj podjetja ETT Lighting, med prejemniki pa je tudi Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje.

Občinska priznanja bodo podeljena na osrednji prireditvi občinskega praznika, ki bo prihodnji mesec.

BJ

Foto. arhiv ZTŠK

Zdraviliški dom
Zdraviliški dom na Dobrni. Tako nova častna občanka kot tudi prejemnica občinskega zlatega grba, sta tesno povezani s tamkajšnjim turizmom.
Deli